Guvernul României

Ordonanța nr. 6/1992 privind asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 13 august 1992.

În vigoare de la 13 august 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 77/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Se suplimentează bugetul pe anul 1992 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, la cap. 76.1 "Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător", cu suma de 2.500 milioane lei, din care 1.700 milioane lei cheltuieli materiale și 800 milioane lei cheltuieli de personal, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și de atribuire a titlurilor de proprietate.

Art. 2. -

În vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 1, taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, prevăzută de Legea nr. 71/1991, se majorează de la 200 lei/ha la 400 lei/ha sau pe fracțiune de hectar. Modificări (1)

Art. 3. -

Veniturile bugetului de stat pe anul 1992 se majorează cu suma de 2.500 milioane lei din încasarea taxelor prevăzute la art. 2.

Art. 4. -

Ministerul Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Economiei și Finanțelor vor elabora instrucțiuni privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat potrivit art. 1.

Art. 5. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Agriculturii și Alimentației va prezenta Guvernului justificarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în anul 1991, pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Pentru fondurile alocate potrivit art. 1, Ministerul Agriculturii și Alimentației va prezenta semestrial Guvernului justificarea utilizării acestora.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Petru Mărculescu
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 4 august 1992.

Nr. 6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...