Guvernul României

Ordonanța nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorărilor de întîrziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 26 august 1992.

În vigoare de la 01 septembrie 1992 până la 31 august 1995, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 34/1995.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Majorările de întîrziere datorate pentru neplata la termenele stabilite, prin actele normative în vigoare, a impozitelor, taxelor și a altor venituri cuvenite bugetului statului sau bugetelor locale, precum și a primelor de asigurare prin efectul legii, se stabilesc la 0,3% pentru fiecare zi de întîrziere.

Calculul majorărilor de întîrziere se face din ziua imediat următoare celei în care expiră termenul legal de plată și pînă în ziua plății inclusiv.

Pentru perioadele în care s-au aprobat, în condițiile legii, amînări sau eșalonări la plată a sumelor prevăzute la alin. 1 nu se datorează majorări de întîrziere.

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începînd cu data de 1 septembrie 1992, dată de la care se abrogă dispozițiile din actele normative menționate în anexă, precum și orice alte dispoziții contrare, cu excepția prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 673/1991 privind tariful vamal de import al României și ale Hotărîrii Guvernului nr. 227/1992 privind taxele pentru cererile de brevete de invenție și pentru brevetele de invenție.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 17 august 1992.

Nr. 14.

ANEXĂ

LISTA
reglementărilor care se abrogă

1. Art. VII din Decretul nr. 27/1970 privind modificarea unor prevederi legale la impozite și taxe, precum și la primele de asigurare.

2. Art. 48 alin. 1 din Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat.

3. Art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăților mixte constituite în România.

4. Art. 1 din H.C.M. nr. 113/1974 privind cuantumul majorărilor de întîrziere și stabilirea termenelor de plată pentru sumele datorate bugetului de stat potrivit dispozițiilor legale.

5. Art. 23 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol.

6. Art. 33 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale.

7. Art. 5 alin. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1.222/1990 privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea personalului român.

8. Pct. IV alin. 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decît pentru producția vegetală, agricolă sau silvică.

9. Art. 12 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii.

10. Art. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 804/1991 privind impozitul pe profit.

11. Art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole.

12. Art. 12 alin. 2 și 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 privind impozitul pe circulația mărfurilor și accizele.

13. Art. 3 alin. 2 din Legea nr. 40/1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societățile comerciale.

14. Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 54/1992 privind impozitul pe sumele obținute din vînzarea activelor societăților comerciale cu capital de stat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...