Guvernul României

Ordonanța nr. 10/1992 pentru aprobarea Statutului-cadru al Fondului Proprietății Private

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 26 august 1992.

În vigoare de la 26 august 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 din Constituția României și al art. 1 lit. e) din Legea nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Se aprobă Statutul-cadru al Fondului Proprietății Private, anexă la prezenta ordonanță.

Între Fondul Proprietății de Stat și fiecare Fond al Proprietății Private se încheie un acord al acționarilor, în vederea stabilirii condițiilor de exercitare a atribuțiilor de acționari ai societăților comerciale.

Art. 2. -

Actele de transmitere a cotei de 30% și, respectiv, 70% din capitalul social al societăților comerciale către Fondurile Proprietății Private și Fondul Proprietății de Stat se înregistrează, potrivit legii, la Registrul comerțului.

Încheierea și înregistrarea actelor de transmitere prevăzute la alin. 1 nu sînt supuse la nici o remunerație, la nici un alt drept și la nici o taxă de orice natură ar fi aceasta.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Președintele Agenției Naționale pentru Privatizare și
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
Adrian Severin

București, 7 august 1992.

Nr. 10.

STATUTUL-CADRU
al Fondului Proprietății Private

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...