Guvernul României

Ordonanța nr. 23/1992 privind modificarea unor sancțiuni contravenționale

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 28 august 1992.

În vigoare de la 28 august 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. -

Sancțiunile pentru contravențiile la legile nr. 12/1990, republicată, nr. 12/1991, nr. 18/1991, nr. 32/1991, nr. 47/1991 și nr. 58/1991, săvîrșite de persoane juridice, se modifică potrivit anexei la prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor
statului și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 21 august 1992.

Nr. 23.

ANEXĂ

I. Legea nr. 12/1990 - republicată în temeiul art. II din Legea nr. 42/1991 - Lege privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite

- Alineatul 1 al articolului 2 se modifică după cum urmează:

După litera c) se introduc literele d), e) și f), cu următorul conținut:

"

d) faptele de la lit. d) și h), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 100.000 lei la 700.000 lei;

e) faptele de la lit. c) și f), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 150.000 lei la 750.000 lei;

f) faptele de la lit. a), b), e), g), i), j) și k), în cazul în care au fost săvîrșite de persoane juridice, cu amendă de la 300.000 lei la 800.000 lei."

- Alineatul 3 al articolului 2 se abrogă.

II. Legea nr. 12/1991 - Lege privind impozitul pe profit

- Alineatul 2 al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Contravențiile de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei, iar contravenția de la lit. b), cu amendă de la 300.000 lei la 500.0.00 lei."

III. Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar

- Alineatul 1 al articolului 90 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Sancțiunile se pot aplica și persoanelor juridice, după cum urmează:

a) cele de la art. 88 lit. a)-c), cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei;

b) cele de la lit. d)-h), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei."

IV. Legea nr. 32/1991 - Lege privind impozitul pe salarii

- Alineatul 2 al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Contravențiile de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei, iar contravenția de la lit. b), cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei."

V. Legea nr. 47/1991 - Lege privind constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor

- Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

Încălcarea de către societățile comerciale din domeniul asigurărilor a dispozițiilor art. 10, art. 11, art. 14. art. 16 alin. 1-4 și art. 22 alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei."

- Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

Încălcarea de către reprezentanțele societăților comerciale străine și ale asociațiilor asigurătorilor străini a dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. a) și b) și art. 22 alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei."

VI. Legea nr. 58/1991 - Legea privatizării societăților comerciale

- Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 66. -

Contravențiile prevăzute de art. 65 din prezenta lege se sancționează după cum urmează:

a) contravenția prevăzută la lit. a), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b) și c), cu amendă de la 150.000 lei la 500.000 lei;

c) cea prevăzută la lit. d), cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei.

Sancțiunea poate fi aplicată și persoanelor juridice."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...