Guvernul României

Ordonanța nr. 7/1992 privind împrumutul de stat pentru finanțarea deficitului bugetului de stat pe anul 1992

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 13 august 1992.

În vigoare de la 13 august 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 din Constituția României și al art. 1 lit. i) din Legea nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să contracteze un împrumut de stat în limita sumei de 89,0 miliarde lei, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat pe anul 1992.

Art. 2. -

Împrumutul de stat urmează a se contracta prin mai multe emisiuni de titluri de stat pînă la 31.XII.1992, ale căror tranșe vor fi stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor în funcție de necesitățile de finanțare a deficitului bugetului de stat.

Art. 3. -

Titlurile de stat se vor vinde prin subscripție publică, licitație sau alte modalități specifice agreate de Ministerul Economiei și Finanțelor. Operațiunile se vor derula direct de Ministerul Economiei și Finanțelor sau prin intermediari autorizați.

Art. 4. -

Ministerul Economiei și Finanțelor va stabili elementele fiecărei emisiuni privind valorile nominale, dobînda, semnele caracteristice ale titlurilor, scadențele, precum și modalitățile de răscumpărare a acestora.

Art. 5. -

Ministerul Economiei și Finanțelor poate acorda deținătorilor de titluri de stat - populație, agenți economici, instituții financiare și de credit - facilități fiscale anuale privind decalarea termenelor de plată a unor impozite și taxe datorate de aceștia bugetului de stat cu cel mult 6 luni în cadrul anului fiscal.

Dobînzile care se cuvin deținătorilor de titluri de stat nu sînt supuse impozitării.

Art. 6. -

Ministerul Economiei și Finanțelor va raporta Guvernului situația împrumuturilor contractate, precum și modul de utilizare a acestora.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul bugetului, veniturilor statului
și controlului financiar,
Florian Bercea

București, 4 august 1992.

Nr. 7.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...