Strămutarea proceselor Delegarea instanței | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Litispendența și conexitateaCARTEA a II-a Procedura contencioasă - TITLUL I Procedura în fața primei instanțe - CAPITOLUL I Sesizarea instanței de judecată -
SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competența instanței -
SECȚIUNEA a 3-a
Strămutarea proceselor. Delegarea instanței

Temeiul strămutării

Art. 140. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (38), Doctrină (4), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranță publică. Practică judiciară (8), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparțialitatea judecătorilor din cauza circumstanțelor procesului, calității părților ori unor relații conflictuale locale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie motiv de siguranță publică împrejurările excepționale care presupun că judecata procesului la instanța competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Cererea de strămutare

Art. 141. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă sau de siguranță publică se poate cere în orice fază a procesului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea interesată, iar cea întemeiată pe motiv de siguranță publică, numai de către procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Instanța competentă

Art. 142. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (135), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) *) Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competența curții de apel, dacă instanța de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competența de soluționare revine Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cererea de strămutare se depune la instanța competentă să o soluționeze, care va înștiința de îndată instanța de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (8), Practică judiciară (246), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 558/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014.

(2) Cererea de strămutare întemeiată pe motive de siguranță publică este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care va înștiința, de îndată, despre depunerea cererii instanța de la care se cere strămutarea. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) La primirea cererii de strămutare, instanța competentă să o soluționeze va putea să solicite dosarul cauzei. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea judecării procesului

Art. 143. - Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) La solicitarea celui interesat, completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării procesului, cu darea unei cauțiuni în cuantum de 1.000 lei. Pentru motive temeinice, suspendarea poate fi dispusă în aceleași condiții, fără citarea părților, chiar înainte de primul termen de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Încheierea asupra suspendării nu se motivează și nu este supusă niciunei căi de atac. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Măsura suspendării judecării procesului va fi comunicată de urgență instanței de la care s-a cerut strămutarea. Caută hotărâri judecătorești

Judecarea cererii

Art. 144. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea de strămutare se judecă de urgență, în camera de consiliu, cu citarea părților din proces. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare și este definitivă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (61), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Instanța de la care s-a cerut strămutarea va fi încunoștințată, de îndată, despre admiterea sau respingerea cererii de strămutare. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Efectele admiterii cererii

Art. 145. - Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) *) În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanțe de același grad din circumscripția sa. Înalta Curte de Casație și Justiție va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța de la care se cere strămutarea. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 558/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014.

(2) Hotărârea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanță înainte de strămutare urmează să fie păstrate. În cazul în care instanța de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunțată este desființată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Apelul sau, după caz, recursul împotriva hotărârii date de instanța la care s-a strămutat procesul sunt de competența instanțelor ierarhic superioare acesteia. În caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci când legea o prevede, se va face la o instanță din circumscripția celei care a soluționat calea de atac. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Formularea unei noi cereri de strămutare

Art. 146. - Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea procesului nu poate fi cerută din nou, în afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data soluționării cererii anterioare sau ivite după soluționarea acesteia. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este inadmisibilă dacă pricina se află pe rolul aceleiași instanțe. Caută hotărâri judecătorești

Delegarea instanței

Art. 147. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Când, din cauza unor împrejurări excepționale, instanța competentă este împiedicată un timp mai îndelungat să funcționeze, Înalta Curte de Casație și Justiție, la cererea părții interesate, va desemna o altă instanță de același grad care să judece procesul. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...