Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săiCARTEA I Dispoziții generale - TITLUL V Termenele procedurale -
Stabilirea termenelor

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL I Acțiunea civilă -
Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile

Art. 40. - Practică judiciară (15), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calității procesuale sau a interesului, instanța va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz. Practică judiciară (13), Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage aplicarea și a altor sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun. Practică judiciară (5), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...