Respectul cuvenit justiției | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - Principiile fundamentale ale procesului civil -
Respectul cuvenit justiției

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Cei prezenți la ședința de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit față de instanță și să nu tulbure buna desfășurare a ședinței de judecată.

(2) Președintele veghează ca ordinea și solemnitatea ședinței să fie respectate, putând lua în acest scop orice măsură prevăzută de lege. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Regulile pe care le consacră textul comentat, în special alin. (2), sunt inerente atributelor pe care legea ile conferă președintelui instanței în scopul de aexercita poliția ședinței de judecată. Măsurile pe care le poate lua președintele instanței, în scopul arătat, sunt enunțate în art. 217 noul C. proc. civ.. Judecătorul este în drept să sancționeze orice persoană, inclusiv părțile, pentru nerespectarea măsurilor luate de către instanță în vederea asigurării ordinii și solemnității ședinței de judecată, prin aplicarea unei amenzi judiciare, astfel cum prevede art. 188 alin. (1) noul C. proc. civ.. De asemenea, judecătorul poate dispune evacuarea, precum și sancțiuni de ordin penal, respectiv reținerea persoanei care în cursul ședinței asăvârșit ofaptă prevăzută și sancționată de legea penală, conform art. 218 noul C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Manifestarea respectului cuvenit instanței de judecată de către părți este o obligație normală ce trebuie asumată de toți participanții la procesul civil. Bineînțeles că această obligație a părților este legată indisolubil de obligația instanței de a avea, la rându-i, atitudini demne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanții altor instituții. Nerespectarea acestei obligații se sancționează, conform art. 98 din Legea nr. 303/2004, cu abatere disciplinară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Respectul cuvenit justiției constituie un principiu fundamental al procesului civil, acesta impunându-se din perspectiva importanței deosebite a înfăptuirii justiției pentru societate, ce presupune un cadru solemn de desfășurare. 
    Textul de lege analizat trebuie corelat cu art. 217 NCPC vizând poliția ședinței de judecată. 
    Președintele completului de judecată exercită poliția ședinței, putând lua măsuri pentru păstrarea ordinii și a bunei-cuviințe, precum și a solemnității ședinței de judecată, măsurile putând consta în aplicare de amenzi judiciare, efectuare de sesizări la instituțiile abilitate pentru luarea măsurilor disciplinare, îndepărtare din sală etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dreptul la apărare
Contradictorialitatea
Oralitatea
Nemijlocirea
Publicitatea
Limba desfășurării procesului
Continuitatea
Respectarea principiilor fundamentale
Încercarea de împăcare a părților
Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Respectul cuvenit justiției
Legea aplicabilă proceselor noi
Legea aplicabilă proceselor în curs
Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Legea aplicabilă hotărârilor
Teritorialitatea legii de procedură
Cereri în justiție
Apărări
Condiții de exercitare a acțiunii civile
Interesul de a acționa
Realizarea drepturilor afectate de un termen
Reviste:
Efectul suspendării executării silite în cazul introducerii unei cereri de reexaminare a acțiunii de contestație la executare
Nulitatea actelor de procedură
Delimitarea categoriilor de nulități relative și absolute de cele condiționate și necondiționate de existența unei vătămări în domeniul dreptului procesual civil
Actele de dispoziție efectuate cu privire la latura civilă a procesului penal
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. III. Etapa judecării acțiunii disciplinare
Principiul gratuitații justiției civile
Reflecții sumare asupra soluționării cauzelor în mod echitabil și într-un termen optim și rezonabil
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...