Reguli aplicabile | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecata - Dispoziții generale -
Reguli aplicabile

Art. 234. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Dispozițiile privitoare la deliberare, opinie separată, precum și orice alte dispoziții referitoare la hotărârile prin care instanța se dezînvestește de judecarea fondului cererii se aplică în mod corespunzător și încheierilor. Jurisprudență

(2) În cazul în care încheierile pronunțate de instanță pe parcursul judecății sunt supuse apelului sau, după caz, recursului separat de hotărârea de fond, dosarul se înaintează instanței superioare în copie certificată de grefa instanței a cărei încheiere se atacă. Jurisprudență

(3) În cazul în care se declară apel sau, după caz, recurs împotriva unei încheieri cu privire la care există o chestiune litigioasă asupra admisibilității atacării pe cale separată a încheierii, cererea de exercitare a căii de atac se înaintează instanței superioare împreună cu o copie de pe încheierea atacată, certificată de grefa instanței. Dacă instanța de control judiciar constată admisibilitatea căii de atac, va cere instanței care a pronunțat încheierea atacată să înainteze dosarul cauzei, în condițiile alin. (2).

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul consacră reguli importante în materia încheierii de ședință. Primul alineat al textului extinde aplicarea dispozițiilor privitoare la hotărârea judecătorească și asupra încheierilor de ședință. Modul de redactare a dispozițiilor legale comentate este semnificativ pentru corecta lui interpretare. 
    Textul comentat se referă, în mod expres, la aplicarea „dispozițiilor privitoare la deliberare, opinie separată”, dar și la „orice alte dispoziții referitoare la hotărârile prin care instanța se dezînvestește de judecarea fondului cererii”. Prin urmare, textul nu are un caracter limitativ, ci permite aplicarea lui nu doar în privința deliberării ori a opiniei separate, ci și cu privire la orice alte „dispoziții referitoare la hotărârile prin care instanța de dezînvestește de judecarea fondului cererii”. De aceea, în baza acestor dispoziții procedurale va trebui să se țină seama și de acele prevederi care se referă la amânarea pronunțării, judecata în complet de divergență, atunci când este cazul, ori renunțarea la calea de atac (I. Leș, Tratat de drept procesual civil, vol. I, 2014, p. 682). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    . Față de prevederile art. 424 alin. (5) prin care se stabilește că încheierea de ședință este o hotărâre judecătorească, prevederile alin. (1) al art. 234 apar a fi superflue, întrucât, chiar în lipsa lor, prin aplicarea art. 424 alin. (5) noul C. proc. civ., dispozițiile privitoare la deliberare, opinie separată, precum și orice alte dispoziții referitoare la hotărârile prin care instanța se dezînvestește de judecarea fondului cererii se aplicau în mod corespunzător și încheierilor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Având în vedere că în cuprinsul încheierii sunt consemnate soluțiile luate de instanță pe parcursul rezolvării cauzei, dispozițiile privitoare la deliberare, opinie separată, precum și orice alte dispoziții referitoare la hotărârile prin care instanța se dezînvestește de judecarea fondului cererii se aplică în mod corespunzător și încheierilor. 
    Ca atare, dacă un membru al completului formulează opinie separată în privința soluției de încuviințare a unei cereri de amânare a judecării cauzei pentru lipsă de apărare, atât soluția divergentă, cât și motivarea acesteia, precum și numele judecătorului care a împărtășit-o trebuie consemnate în cuprinsul încheierii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Discutarea cererilor și excepțiilor
Folosirea traducătorului și interpretului
Ascultarea minorilor
Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Imposibilitatea și refuzul de a semna
Termen în cunoștință
Preschimbarea termenului
Notele de ședință Înregistrarea ședinței
Redactarea încheierii de ședință
Cuprinsul încheierii de ședință
Reguli aplicabile
Încheieri preparatorii și interlocutorii
Domeniu de aplicare
Obiectul dezbaterilor
Chestiunile prealabile dezbaterilor în fond
Completarea sau refacerea unor probe
Deschiderea dezbaterilor în fond
Continuarea dezbaterilor în fond
Închiderea dezbaterilor în fond
Deliberarea
Amânarea pronunțării
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...