Recuzarea | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procesul civil - Judecătorul Incompatibilitatea -
Recuzarea

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre părți înainte de începerea oricărei dezbateri. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după începerea dezbaterilor, aceasta trebuie să solicite recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Invocarea recuzării. Din simpla lectură a textului putem desprinde concluzia că recuzarea este mijlocul procedural prin intermediul căreia părțile pot invoca o situație de incompatibilitate. Observăm că recuzarea poate fi invocată de oricare dintre părți. Această împrejurare evocă trăsăturile unei excepții absolute. Totuși, constatăm că legea nu se referă la posibilitatea procurorului de a invoca recuzarea, în cazurile la care participă. Răspunsul la o posibilă întrebare în acest sens depinde, în principiu, de natura imperativă sau dispozitivă a prevederilor procedurale la care ne referim. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Art. 43 noul C. proc. civ. stabilește mijlocul procedural prin care părțile pot invoca incompatibilitatea judecătorului, respectiv recuzarea acestuia. Textul comentat păstrează formularea anterioară a art. 29 alin. (1) ultima teză și alin. (2) C. proc. civ. din 1865 referitoare la momentele până la care se pot invoca motivele de incompatibilitate. 
    Din modul de redactare a textului se poate observa că motivele de incompatibilitate pot fi invocate pe tot parcursul procesului, până la pronunțarea hotărârii. Această posibilitate rezultă din dispozițiile celui de-al doilea alineat, care stabilește un moment subiectiv până la care se pot invoca motivele de incompatibilitate, respectiv momentul la care motivele au fost cunoscute. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Ca noțiune, recuzarea constituie incidentul procedural care vizează situația în care o parte, cunoscând existența unui motiv de incompatibilitate în privința judecătorului, solicită retragerea acestuia din completul învestit cu soluționarea unei cauze. 
    În toate cazurile, recuzarea provine de la parte, iar nu de la judecător, acesta din urmă având însă dreptul să declare că se abține de la soluționarea cauzei, dacă se găsește într-o situație de incompatibilitate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cazuri de incompatibilitate absolută
Alte cazuri de incompatibilitate
Abținerea
Recuzarea
Invocarea incompatibilității absolute
Judecătorii care pot fi recuzați
Cererea de recuzare Condiții
Abținerea judecătorului recuzat
Starea cauzei până la soluționarea cererii
Compunerea completului de judecată
Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării
Procedura de soluționare de către instanța superioară
Căi de atac
Incompatibilitatea altor participanți
Reviste:
Studiu de caz - Despre recuzare
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Principiul imparțialității și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
CCR: Despre atacarea încheierii prin care s-a respins recuzarea
Soluții judiciare de avangardă, inovații și restaurări procesuale în materie civilă
Noțiunea și importanța decăderii în sistemul legislației procesual civile române
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Modele:
Cerere de recuzare.
Cerere de recuzare a unui judecător (asesor popular, procuror, secretar de ședință sau expert).
;
se încarcă...