Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Compunerea completului de judecată Procedura de soluționare de către instanța superioară

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL I Judecătorul. Incompatibilitatea -
Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării

Art. 51. - Practică judiciară (16), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța hotărăște de îndată, în camera de consiliu, fără prezența părților și ascultându-l pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține, numai dacă apreciază că este necesar. În aceleași condiții, instanța va putea asculta și părțile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care la același termen s-au formulat cereri de recuzare și de abținere pentru motive diferite, acestea vor fi judecate împreună. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) În cazul admiterii abținerii sau recuzării întemeiate pe dispozițiile art. 42 alin. (1) pct. 11, instanța va stabili care dintre judecători nu va lua parte la judecarea pricinii. Caută hotărâri judecătorești

(5) Abținerea sau recuzarea se soluționează printr-o încheiere care se pronunță în ședință publică. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(6) Dacă abținerea sau, după caz, recuzarea a fost admisă, judecătorul se va retrage de la judecarea pricinii. În acest caz, încheierea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de judecător urmează să fie păstrate. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...