Probele administrate în fața instanței necompetente | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Incidente procedurale privitoare la competența instanței - Necompetența și conflictele de competență -
Probele administrate în fața instanței necompetente

Art. 137. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

În cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în fața instanței necompetente rămân câștigate judecății și instanța competentă învestită cu soluționarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice. Jurisprudență, Reviste (6)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul răspunde la întrebarea: care este situația mijloacelor de dovadă administrate deja în fața instanței care a dispus declinarea de competență? Textul nu răspunde însă și la întrebarea privind soarta actelor de procedură îndeplinite în cauză. Pentru a răspunde la asemenea întrebări trebuie să distingem între situația actelor de procedură și cea a dovezilor administrate în fața instanței necompetente. Astfel, în privința actelor trebuie să recurgem la principiile generale privitoare la nulitatea actelor de procedură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Art. 137 noul C. proc. civ., fără a constitui o noutate în materie, reglementează o veritabilă excepție de la principiul nemijlocirii prevăzut de art. 16 noul C. proc. civ., stabilind că dovezile administrate în fața instanței necompetente rămân câștigate judecății. Soluția legiuitorului este logică, întrucât se urmărește o mai bună administrare a justiției prin soluționarea cu celeritate a proceselor, cu cheltuieli cât mai mici. Apreciem că, exact ca și în cazul reglementării anterioare, noțiunea de instanță trebuie apreciată într-un sens larg, desemnând și orice organ cu atribuții jurisdicționale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Efectele declarării necompetenței asupra probelor administrate. Derogator de la dispozițiile art. 179 NCPC, care reglementează efectele nulității, potrivit cărora actul de procedură nul sau anulabil este desființat, în tot sau în parte, de la data îndeplinirii lui, legiuitorul prevede că dovezile administrate în fața instanței necompetente rămân câștigate judecății. 
    Soluția conservării probelor este justificată prin rațiuni de administrare eficientă a justiției, de respectare a unei durate rezonabile a cauzei și de evitare a unor cheltuieli pentru părți, pe care le-ar implica refacerea probelor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cererile în materie de moștenire
Dispoziții speciale
Excepția de necompetență
Invocarea excepției
Verificarea competenței
Soluționarea excepției
Conflictul de competență Cazuri
Suspendarea procesului
Soluționarea conflictului de competență
Dispoziții speciale
Probele administrate în fața instanței necompetente
Excepția litispendenței
Excepția conexității
Temeiul strămutării
Cererea de strămutare
Instanța competentă
Suspendarea judecării procesului
Judecarea cererii
Efectele admiterii cererii
Formularea unei noi cereri de strămutare
Delegarea instanței
Reviste:
Studiu de caz- Cercetare disciplinară: lipsa convocării și a prevederilor care se impută ca abatere disciplinară. Consecințe
Nulitatea actelor de procedură
Excepțiile procesuale în apel
Decizie a consiliului de administrație. Acțiune în anulare formulată de administratori. Condiții și efecte
Forța probantă a înscrisurilor autentice
Contestația împotriva măsurilor administratorului judiciar. Studiu de doctrină și jurisprudență
Desfacerea căsătoriei cu elemente de extraneitate. Declararea necompetenței generale a instanțelor române
Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului.Obligațiile și răspunderea administratorilor
Studiu de caz - Despre anularea hotărârii AGA
Daune-interese. Beneficiul nerealizat. Contract-cadru. Funcție specifică
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...