Participarea Ministerului Public în procesul civil | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II PărțileCARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești -
CAPITOLUL I Competența materială

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil -
CAPITOLUL III
Participarea Ministerului Public în procesul civil

Modalități de participare

Art. 92. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (2), Reviste (8), Doctrină (4), Modele (1), Referințe în cărți (3)

(1) Procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Reviste (9), Doctrină (2)

(2) Procurorul poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor și intereselor cetățenilor. Reviste (4), Doctrină (1)

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, participarea și punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii, sub sancțiunea nulității absolute a hotărârii. Reviste (2)

(4) Procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în cazurile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile legii. Practică judiciară (1), Reviste (6)

(5) Procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea persoanelor prevăzute la alin. (1). Reviste (1)

(6) În toate cazurile, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru și nici cauțiune. Puneri în aplicare (1)

Efecte față de titularul dreptului

Art. 93. - Practică judiciară (2), Reviste (7), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

În cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1), titularul dreptului va fi introdus în proces și se va putea prevala de dispozițiile art. 406, 408, 409 și art. 438-440, iar dacă procurorul își va retrage cererea, va putea cere continuarea judecății sau a executării silite.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...