Noțiune | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre arbitraj - Arbitrajul instituționalizat -
Noțiune

Art. 616. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Arbitrajul instituționalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală care se constituie și funcționează în mod permanent pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condițiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre soluționare potrivit unei convenții arbitrale. Activitatea arbitrajului instituționalizat nu are caracter economic și nu urmărește obținerea de profit.

(2) În reglementarea și desfășurarea activității jurisdicționale, arbitrajul instituționalizat este autonom în raport cu instituția care l-a înființat. Aceasta va stabili măsurile necesare pentru garantarea autonomiei.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul ne oferă o definiție cuprinzătoare a arbitrajului instituționalizat. Arbitrajul instituționalizat este, astfel cum precizează textul comentat, o formă a jurisdicției arbitrale. Precizarea este semnificativă în sensul considerării și arbitrajului instituționalizat ca o jurisdicție. 
    Din prevederile textului comentat pot fi desprinse și exigențele impuse pentru a ne afla în prezența unui arbitraj instituționalizat. O primă exigență vizează caracterul de permanență a arbitrajului instituționalizat. El funcționează pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare. Organizațiile și instituțiile pe lângă care funcționează arbitrajul trebuie să aibă o existență legală. Prin aceste trăsături arbitrajul instituționalizat se deosebește fundamental de arbitrajul ad-hoc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Arbitrajul instituționalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală permanentă ce are o organizare și o conducere proprii, cu un regulament propriu de arbitraj, aplicabil tuturor litigiilor ce i se supun. Cu titlu de exemplu, indicăm Curtea de Arbitraj Comercial Internațional ce funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, instituție creată în baza Legii nr. 335/2007. 
    Alin. (2) impune ca instituției de arbitraj instituționalizat să-i fie garantată autonomia, acest imperativ având menirea de a impune respectarea art. 6 noul C. proc. civ., prin aceea că sunt create premisele existenței unei instanțe arbitrale independente și imparțiale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Definiția de mai sus ne oferă elementele distinctive ale arbitrajului instituționalizat, ca formă a jurisdicției arbitrale, alături de arbitrajul ad-hoc. Spre deosebire de acesta din urmă, arbitrajul instituționalizat se constituie și funcționează pe lângă o organizație sau o instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condițiile legii. Această preconstituire a arbitrajului este împrumutată din sistemul organizării judiciare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Locul arbitrajului
Limba arbitrajului
Acțiunea în anulare
Renunțarea la acțiunea în anulare
Instanța competentă
Termen de exercitare
Suspendarea executării
Judecarea acțiunii în anulare
Executarea de bunăvoie
Executarea silită
Noțiune
Alegerea arbitrajului instituționalizat
Arbitrii
Regulile arbitrale
Cheltuielile arbitrale
Refuzul soluționării litigiului
Instanța competentă
Conținutul cererii
Măsuri prealabile
Internarea provizorie
Judecata
Reviste:
9. Excepție de nelegalitate ridicată în fața tribunalului arbitral. Competență de soluționare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...