Necompetența și conflictele de competență | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL I Competența materială -
SECȚIUNEA a 2 a Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță
SECȚIUNEA a 2 a Litispendența și conexitatea

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competența instanței -
SECȚIUNEA 1
Necompetența și conflictele de competență Reviste (1)

Excepția de necompetență

Art. 129. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (81), Reviste (8), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Necompetența este de ordine publică sau privată. Jurisprudență (3), Practică judiciară (19), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Necompetența este de ordine publică: Jurisprudență (3), Practică judiciară (28), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

1. în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești; Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

2. în cazul încălcării competenței materiale, când procesul este de competența unei instanțe de alt grad; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (69), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

3. în cazul încălcării competenței teritoriale exclusive, când procesul este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. Jurisprudență (43), Practică judiciară (182), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

(3) În toate celelalte cazuri, necompetența este de ordine privată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (36), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Invocarea excepției

Art. 130. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (102), Reviste (8), Doctrină (4), Referințe în cărți (4), Hotărâri judecătorești

(1) Necompetența generală a instanțelor judecătorești poate fi invocată de părți ori de către judecător în orice stare a pricinii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (227), Reviste (32), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Necompetența de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (112), Reviste (21), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței. Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Verificarea competenței

Art. 131. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (1868), Reviste (19), Doctrină (3), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu. Modificări (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (1166), Reviste (14), Caută hotărâri judecătorești

(2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop. Practică judiciară (78), Reviste (9), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Soluționarea excepției

Art. 132. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (11), Practică judiciară (228), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Când în fața instanței de judecată se pune în discuție competența acesteia, din oficiu sau la cererea părților, ea este obligată să stabilească instanța judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicțională competent. Jurisprudență (17), Practică judiciară (398), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă instanța se declară competentă, va trece la judecarea pricinii. Încheierea poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată în cauză. Practică judiciară (28), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă instanța se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanței judecătorești competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicțională competent. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (16), Practică judiciară (599), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă instanța se declară necompetentă și respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competența unui organ fără activitate jurisdicțională sau ca nefiind de competența instanțelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Conflictul de competență. Cazuri

Art. 133. - Practică judiciară (75), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Există conflict de competență: Practică judiciară (53), Caută hotărâri judecătorești

1. când două sau mai multe instanțe se declară deopotrivă competente să judece același proces; Practică judiciară (20), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

2. când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță învestită își declină la rândul său competența în favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au declarat necompetente. Jurisprudență (14), Practică judiciară (880), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea procesului

Art. 134. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (295), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

Instanța înaintea căreia s-a ivit conflictul de competență va suspenda din oficiu judecata cauzei și va înainta dosarul instanței competente să soluționeze conflictul. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Soluționarea conflictului de competență

Art. 135. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (276), Reviste (10), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Conflictul de competență ivit între două instanțe judecătorești se soluționează de instanța imediat superioară și comună instanțelor aflate în conflict. Jurisprudență (13), Practică judiciară (1245), Reviste (16), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nu se poate crea conflict de competență cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea de declinare a competenței sau de stabilire a competenței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanța de trimitere. Practică judiciară (15), Caută hotărâri judecătorești

(3) Conflictul de competență ivit între o instanță judecătorească și un alt organ cu activitate jurisdicțională se rezolvă de instanța judecătorească ierarhic superioară instanței în conflict. Practică judiciară (16), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Instanța competentă să judece conflictul va hotărî, în camera de consiliu, fără citarea părților, printr-o hotărâre definitivă. Jurisprudență (6), Practică judiciară (707), Reviste (10), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Dispoziții speciale

Art. 136. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (29), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dispozițiile prezentei secțiuni privitoare la excepția de necompetență și la conflictul de competență se aplică prin asemănare și în cazul secțiilor specializate ale aceleiași instanțe judecătorești, care se pronunță prin încheiere. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (38), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Conflictul se va soluționa de secția instanței stabilite potrivit art. 135 corespunzătoare secției înaintea căreia s-a ivit conflictul. Jurisprudență (4), Practică judiciară (12), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Conflictul dintre două secții ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se soluționează de Completul de 5 judecători. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul completelor specializate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Probele administrate în fața instanței necompetente

Art. 137. - Practică judiciară (53), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

În cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în fața instanței necompetente rămân câștigate judecății și instanța competentă învestită cu soluționarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice. Practică judiciară (58), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...