Lipsa dovezii calității de reprezentant | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reprezentarea părților în judecată - Dispoziții generale -
Lipsa dovezii calității de reprezentant

Art. 82. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3)

(1) Când instanța constată lipsa dovezii calității de reprezentant a celui care a acționat în numele părții, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Excepția lipsei dovezii calității de reprezentant înaintea primei instanțe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    În procesul civil, calitatea de reprezentant nu poate fi prezumată, părțile având obligația de a indica calitatea în care participă la activitatea judiciară. Pentru reprezentantul reclamantului, indicarea acestei cerințe este un element necesar al cererii de chemare în judecată [art. 194 lit. b) noul C. proc. civ.]. Un atare element este prevăzut și pentru cererea reconvențională [art. 209 alin. (3) coroborat cu art. 194 lit. b)]. Altminteri, această cerință este prevăzută pentru toate cererile ce se adresează instanțelor judecătorești de art. 148 alin. (1) noul C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Numeroase dispoziții din legea procedurală civilă se referă la dovada calității de reprezentant. Astfel, art. 151 noul C. proc. civ., cuprins în capitolul dedicat formei cererilor adresate instanțelor judecătorești, stabilește care sunt documentele prin care se face dovada mandatului, iar art. 194 lit. b) stabilește dovada calității de reprezentant ca element al cererii de chemare în judecată, în cazul în care partea este reprezentată în proces. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Dovada calității de reprezentant. În ipoteza în care instanța constată, din oficiu sau la sesizarea uneia dintre părți, că la dosar nu se regăsește dovada calității de reprezentant a persoanei care a formulat o cerere în numele părții, instanța va acorda un termen scurt pentru a permite prezentarea acestei dovezi. 
    În primul rând, lipsa dovezii calității de reprezentant este un aspect care poate fi invocat atât de către părți, cât și de către instanță din oficiu. În opinia noastră, este recomandabil ca instanța să nu invoce la termenul la care a sesizat aspectul discutat excepția procesuală a lipsei dovezii calității de reprezentant, pentru că, în măsura în care până la termenul acordat se va face această probă, va trebui să-și respingă propria excepție invocată. Astfel, este preferabil ca instanța să pună numai în vedere părții să facă această dovadă până la termenul de judecată următor, iar, dacă la termenul acordat, lipsa nu este acoperită, să invoce excepția, să o admită și, în consecință, să anuleze cererea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Forme
Intervenția principală
Intervenția accesorie
Procedura de judecată Căi de atac
Situația intervenientului
Judecarea cererii de intervenție principală
Judecarea cererii de intervenție accesorie
Formele reprezentării
Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului
Lipsa dovezii calității de reprezentant
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Forma mandatului
Mandatul general
Conținutul mandatului
Încetarea mandatului
Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Scopul și conținutul cercetării procesului
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Reviste:
Lipsa dovezii calității de reprezentant. Termenul limită pentru complinirea acesteia
ÎCCJ a decis cum poate fi reprezentată o persoană juridică în fața instanțelor de judecată
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Reprezentarea și asistarea părților prin avocat sau consilier juridic în lumina Noului Cod de procedură civilă
Modificările aduse în urma intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă
II. Decizia nr. 9/2016
Amânarea judecării cauzelor și a executării silite în reglementarea noului C. proc. civ.
Studiu de caz - Ce consecințe produce lipsa calității de reprezentant?
Deschiderea procedurii de executare silită în materie civilă
Deschiderea procedurii de executare silită în materie civilă^[1]
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...