Limba desfășurării procesului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - Principiile fundamentale ale procesului civil -
Limba desfășurării procesului

Art. 18. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Procesul civil se desfășoară în limba română.

(2) Cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii. Reviste (3)

(3) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel.

(4) Cererile și actele procedurale se întocmesc numai în limba română.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Consacrarea principiului. România este un stat național unitar și indivizibil [art. 1 alin. (1) din Constituție]. Majoritatea covârșitoare apopulației țării este de origine română. De aceea Legea fundamentală consacră principiul potrivit căruia: „Procedura judiciară se desfășoară în limba română” [art. 128 alin. (1) din Constituție]. Acest principiu este reprodus, în termeni identici, și în art. 14 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Indiferent de situație, limba în care se desfășoară procesul este limba română. În acest sens, alin. (4) art. 18 noul C. proc. civ. este extrem de clar, și anume, indiferent dacă printre părți sunt și cetățeni străini care nu cunosc limba română sau sunt cetățeni români aparținând minorităților naționale, cererile și actele de procedură se vor întocmi numai în limba română. 
    Cu toate acestea, atât cetățenii români aparținând minorităților naționale, cât și cetățenii străini sau apatrizii vor avea dreptul să vorbească sau să pună concluziiprin traducător, în condițiile stabilite prin art. 225 noul C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
    Articolul 18 NCPC preia în cuprinsul Codului de procedură civilă normele constituționale înscrise în art. 128, potrivit cărora procedura judiciară se desfășoară în limba română; cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii organice; modalitățile de exercitare a acestui drept, inclusiv prin folosirea de interpreți sau traducători, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiției și să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesați; cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin interpret. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Egalitatea
Dreptul de dispoziție al părților
Obligațiile părților în desfășurarea procesului
Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Buna credință
Dreptul la apărare
Contradictorialitatea
Oralitatea
Nemijlocirea
Publicitatea
Limba desfășurării procesului
Continuitatea
Respectarea principiilor fundamentale
Încercarea de împăcare a părților
Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Respectul cuvenit justiției
Legea aplicabilă proceselor noi
Legea aplicabilă proceselor în curs
Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Legea aplicabilă hotărârilor
Teritorialitatea legii de procedură
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată* formulate de o persoană fizică** (procedură contencioasă)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Decizia nr. 771 din 29 noiembrie 2018
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...