Înscrisurile anexate | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Numărul de exemplare Cererea formulată prin reprezentant

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL IV Actele de procedură - CAPITOLUL I Forma cererilor -
Înscrisurile anexate

Art. 150. - Practică judiciară (54), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (25)

(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înțelege a se folosi în proces. Practică judiciară (26), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul. Jurisprudență (1), Practică judiciară (32), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Se vor putea depune în copie numai părțile din înscris referitoare la proces, urmând ca instanța să ordone, dacă va fi nevoie, înfățișarea înscrisului în întregime. Reviste (2)

(4) Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (2)

(5) Dispozițiile art. 149 se aplică în mod corespunzător. Practică judiciară (1), Reviste (2), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...