Incidente procedurale privitoare la competența instanței | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Dispoziții specialeCARTEA I Dispoziții generale - TITLUL IV Actele de procedură -
CAPITOLUL I Forma cererilor

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești -
CAPITOLUL IV
Incidente procedurale privitoare la competența instanței

SECȚIUNEA 1 Necompetența și conflictele de competență Reviste (1)

Excepția de necompetență

Art. 129. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (81), Reviste (8), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Necompetența este de ordine publică sau privată. Jurisprudență (3), Practică judiciară (19), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Necompetența este de ordine publică: Jurisprudență (3), Practică judiciară (28), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

1. în cazul încălcării competenței generale, când procesul nu este de competența instanțelor judecătorești; Jurisprudență (2), Practică judiciară (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

2. în cazul încălcării competenței materiale, când procesul este de competența unei instanțe de alt grad; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (69), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

3. în cazul încălcării competenței teritoriale exclusive, când procesul este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura. Jurisprudență (43), Practică judiciară (182), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

(3) În toate celelalte cazuri, necompetența este de ordine privată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (36), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Invocarea excepției

Art. 130. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (102), Reviste (8), Doctrină (4), Referințe în cărți (4), Hotărâri judecătorești

(1) Necompetența generală a instanțelor judecătorești poate fi invocată de părți ori de către judecător în orice stare a pricinii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (12), Practică judiciară (227), Reviste (32), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Necompetența de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (112), Reviste (21), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă necompetența nu este de ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanță necompetentă nu va putea cere declararea necompetenței. Jurisprudență (1), Practică judiciară (21), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Verificarea competenței

Art. 131. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (1868), Reviste (19), Doctrină (3), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu. Modificări (1), Jurisprudență (8), Practică judiciară (1166), Reviste (14), Caută hotărâri judecătorești

(2) În mod excepțional, în cazul în care pentru stabilirea competenței sunt necesare lămuriri ori probe suplimentare, judecătorul va pune această chestiune în discuția părților și va acorda un singur termen în acest scop. Practică judiciară (78), Reviste (9), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Soluționarea excepției

Art. 132. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (11), Practică judiciară (228), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (2), Hotărâri judecătorești

(1) Când în fața instanței de judecată se pune în discuție competența acesteia, din oficiu sau la cererea părților, ea este obligată să stabilească instanța judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicțională competent. Jurisprudență (17), Practică judiciară (398), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă instanța se declară competentă, va trece la judecarea pricinii. Încheierea poate fi atacată numai odată cu hotărârea pronunțată în cauză. Practică judiciară (28), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă instanța se declară necompetentă, hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac, dosarul fiind trimis de îndată instanței judecătorești competente sau, după caz, altui organ cu activitate jurisdicțională competent. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (16), Practică judiciară (599), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă instanța se declară necompetentă și respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competența unui organ fără activitate jurisdicțională sau ca nefiind de competența instanțelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

Conflictul de competență. Cazuri

Art. 133. - Practică judiciară (75), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

Există conflict de competență: Practică judiciară (53), Caută hotărâri judecătorești

1. când două sau mai multe instanțe se declară deopotrivă competente să judece același proces; Practică judiciară (20), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

2. când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță învestită își declină la rândul său competența în favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au declarat necompetente. Jurisprudență (14), Practică judiciară (880), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea procesului

Art. 134. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (295), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

Instanța înaintea căreia s-a ivit conflictul de competență va suspenda din oficiu judecata cauzei și va înainta dosarul instanței competente să soluționeze conflictul. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Soluționarea conflictului de competență

Art. 135. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (276), Reviste (10), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Conflictul de competență ivit între două instanțe judecătorești se soluționează de instanța imediat superioară și comună instanțelor aflate în conflict. Jurisprudență (13), Practică judiciară (1245), Reviste (16), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nu se poate crea conflict de competență cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea de declinare a competenței sau de stabilire a competenței pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este obligatorie pentru instanța de trimitere. Practică judiciară (15), Caută hotărâri judecătorești

(3) Conflictul de competență ivit între o instanță judecătorească și un alt organ cu activitate jurisdicțională se rezolvă de instanța judecătorească ierarhic superioară instanței în conflict. Practică judiciară (16), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Instanța competentă să judece conflictul va hotărî, în camera de consiliu, fără citarea părților, printr-o hotărâre definitivă. Jurisprudență (6), Practică judiciară (707), Reviste (10), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Dispoziții speciale

Art. 136. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (29), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dispozițiile prezentei secțiuni privitoare la excepția de necompetență și la conflictul de competență se aplică prin asemănare și în cazul secțiilor specializate ale aceleiași instanțe judecătorești, care se pronunță prin încheiere. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (38), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Conflictul se va soluționa de secția instanței stabilite potrivit art. 135 corespunzătoare secției înaintea căreia s-a ivit conflictul. Jurisprudență (4), Practică judiciară (12), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Conflictul dintre două secții ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se soluționează de Completul de 5 judecători. Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul completelor specializate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Probele administrate în fața instanței necompetente

Art. 137. - Practică judiciară (53), Reviste (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

În cazul declarării necompetenței, dovezile administrate în fața instanței necompetente rămân câștigate judecății și instanța competentă învestită cu soluționarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice. Practică judiciară (58), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

SECȚIUNEA a 2-a Litispendența și conexitatea

Excepția litispendenței

Art. 138. - Practică judiciară (31), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeași cauză, același obiect și de aceeași parte, înaintea mai multor instanțe competente sau chiar înaintea aceleiași instanțe, prin cereri distincte. Practică judiciară (10), Reviste (4)

(2) Excepția litispendenței poate fi invocată de părți sau de instanță din oficiu în orice stare a procesului în fața instanțelor de fond. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(3) Când instanțele sunt de același grad, excepția se invocă înaintea instanței sesizate ulterior. Dacă excepția se admite, dosarul va fi trimis de îndată primei instanțe învestite. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (2)

(4) Când instanțele sunt de grad diferit, excepția se invocă înaintea instanței de grad inferior. Dacă excepția se admite, dosarul va fi trimis de îndată instanței de fond mai înalte în grad. Reviste (2)

(5) Încheierea prin care s-a soluționat excepția poate fi atacată numai odată cu fondul. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(6) Când unul dintre procese se judecă în recurs, iar celălalt înaintea instanțelor de fond, acestea din urmă sunt obligate să suspende judecata până la soluționarea recursului. Practică judiciară (5), Reviste (2)

(7) Dispozițiile alin. (2), (3) și (5) se aplică în mod corespunzător și atunci când procesele identice se află pe rolul aceleiași instanțe. Practică judiciară (1)

Excepția conexității

Art. 139. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (55), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Pentru asigurarea unei bune judecăți, în primă instanță este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între ele o strânsă legătură. Jurisprudență (1), Practică judiciară (34), Reviste (6)

(2) Excepția conexității poate fi invocată de părți sau din oficiu cel mai târziu la primul termen de judecată înaintea instanței ulterior sesizate, care, prin încheiere, se va pronunța asupra excepției. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (2)

(3) Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestite, în afară de cazul în care reclamantul și pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanțe. Dacă instanțele sunt de grad diferit, conexarea dosarelor se va face la instanța superioară în grad. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Reviste (2)

(4) Când una dintre cereri este de competența exclusivă a unei instanțe, conexarea se face la acea instanță. Dispozițiile art. 99 alin. (2) sunt aplicabile.

(5) În orice stare a judecății procesele conexate pot fi disjunse și judecate separat, dacă numai unul dintre ele este în stare de judecată. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (1), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a Strămutarea proceselor. Delegarea instanței

Temeiul strămutării

Art. 140. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (38), Doctrină (4), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranță publică. Practică judiciară (8), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparțialitatea judecătorilor din cauza circumstanțelor procesului, calității părților ori unor relații conflictuale locale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (14), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Constituie motiv de siguranță publică împrejurările excepționale care presupun că judecata procesului la instanța competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Cererea de strămutare

Art. 141. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă sau de siguranță publică se poate cere în orice fază a procesului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Strămutarea pentru motiv de bănuială legitimă poate fi cerută de către partea interesată, iar cea întemeiată pe motiv de siguranță publică, numai de către procurorul general de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

Instanța competentă

Art. 142. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (5), Practică judiciară (135), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) *) Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competența curții de apel, dacă instanța de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripția acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competența de soluționare revine Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cererea de strămutare se depune la instanța competentă să o soluționeze, care va înștiința de îndată instanța de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (8), Practică judiciară (246), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 558/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014.

(2) Cererea de strămutare întemeiată pe motive de siguranță publică este de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care va înștiința, de îndată, despre depunerea cererii instanța de la care se cere strămutarea. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) La primirea cererii de strămutare, instanța competentă să o soluționeze va putea să solicite dosarul cauzei. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Suspendarea judecării procesului

Art. 143. - Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (2), Hotărâri judecătorești

(1) La solicitarea celui interesat, completul de judecată poate dispune, dacă este cazul, suspendarea judecării procesului, cu darea unei cauțiuni în cuantum de 1.000 lei. Pentru motive temeinice, suspendarea poate fi dispusă în aceleași condiții, fără citarea părților, chiar înainte de primul termen de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Încheierea asupra suspendării nu se motivează și nu este supusă niciunei căi de atac. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Măsura suspendării judecării procesului va fi comunicată de urgență instanței de la care s-a cerut strămutarea. Caută hotărâri judecătorești

Judecarea cererii

Art. 144. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Cererea de strămutare se judecă de urgență, în camera de consiliu, cu citarea părților din proces. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare și este definitivă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (3), Practică judiciară (61), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Instanța de la care s-a cerut strămutarea va fi încunoștințată, de îndată, despre admiterea sau respingerea cererii de strămutare. Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

Efectele admiterii cererii

Art. 145. - Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) *) În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanțe de același grad din circumscripția sa. Înalta Curte de Casație și Justiție va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța de la care se cere strămutarea. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

*) A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 558/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014.

(2) Hotărârea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instanță înainte de strămutare urmează să fie păstrate. În cazul în care instanța de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunțată este desființată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare. Practică judiciară (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Apelul sau, după caz, recursul împotriva hotărârii date de instanța la care s-a strămutat procesul sunt de competența instanțelor ierarhic superioare acesteia. În caz de admitere a apelului sau recursului, trimiterea spre rejudecare, atunci când legea o prevede, se va face la o instanță din circumscripția celei care a soluționat calea de atac. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

Formularea unei noi cereri de strămutare

Art. 146. - Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Strămutarea procesului nu poate fi cerută din nou, în afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data soluționării cererii anterioare sau ivite după soluționarea acesteia. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cererea de strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este inadmisibilă dacă pricina se află pe rolul aceleiași instanțe. Caută hotărâri judecătorești

Delegarea instanței

Art. 147. - Practică judiciară (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Când, din cauza unor împrejurări excepționale, instanța competentă este împiedicată un timp mai îndelungat să funcționeze, Înalta Curte de Casație și Justiție, la cererea părții interesate, va desemna o altă instanță de același grad care să judece procesul. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...