Folosința și exercițiul drepturilor procedurale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL II Părțile -
SECȚIUNEA 1
Folosința și exercițiul drepturilor procedurale

Capacitatea procesuală de folosință

Art. 56. - Jurisprudență (8), Practică judiciară (25), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosința drepturilor civile. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (28), Reviste (11), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociațiile, societățile sau alte entități fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii. Jurisprudență (2), Practică judiciară (19), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Lipsa capacității procesuale de folosință poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută. Jurisprudență (3), Practică judiciară (7), Reviste (4)

Capacitatea procesuală de exercițiu

Art. 57. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Cel care are calitatea de parte își poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. Practică judiciară (3), Doctrină (1)

(2) Partea care nu are exercițiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată decât dacă este reprezentată, asistată ori autorizată în condițiile prevăzute de legile sau, după caz, de statutele care îi reglementează capacitatea ori modul de organizare. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(3) Lipsa capacității de exercițiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în orice stare a procesului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(4) Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exercițiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va putea însă confirma toate sau numai o parte din aceste acte. Practică judiciară (1), Reviste (3)

(5) Când instanța constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o parte lipsită de capacitate de exercițiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. Dacă actul nu este confirmat, se va dispune anularea lui. Reviste (1)

(6) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă.

Curatela specială

Art. 58. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (16), Reviste (13), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

(1) În caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanța, la cererea părții interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (4)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească. Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (7)

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...