Executarea hotărârii arbitrale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre arbitraj -
TITLUL VI
Executarea hotărârii arbitrale

Executarea de bunăvoie

Art. 614. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Hotărârea arbitrală se aduce la îndeplinire de bunăvoie de către partea împotriva căreia s-a pronunțat, de îndată sau în termenul arătat în cuprinsul acesteia.

Executarea silită Modificări (2)

Art. 615. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(1) Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea de învestire cu formulă executorie se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia a avut loc arbitrajul. Dispozițiile art. 641 alin. (3) - (6) sunt aplicabile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul consacră un principiu declarativ în materie de executare silită a hotărârilor arbitrale, acela al executării lor de bunăvoie. În mod evident că un atare mod de executare este întotdeauna preferabil. În raporturile dintre profesioniști acest principiu ar trebui să fie aplicat cât mai des, fiind de natură să inspire încredere în instituția arbitrajului și să facă posibilă și o colaborare viitoare între părțile implicate în soluționarea unui litigiu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    COMENTARIU Art. 614. 
    Potrivit art. 606 NCPC, hotărârea arbitrală comunicată este definitivă și obligatorie. Consecința celui din urmă caracter este că partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea arbitrală este obligată să se supună dispozițiilor acesteia. 
    Executarea are loc în mod voluntar, de îndată ce hotărârea arbitrală a fost comunicată sau în termenul fixat de tribunalul arbitral în acest scop. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul consacră un principiu declarativ în materie de executare silită a hotărârilor arbitrale, acela al executării lor de bunăvoie. În mod evident că un atare mod de executare este întotdeauna preferabil. În raporturile dintre profesioniști acest principiu ar trebui să fie aplicat cât mai des, fiind de natură să inspire încredere în instituția arbitrajului și să facă posibilă și o colaborare viitoare între părțile implicate în soluționarea unui litigiu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    COMENTARIU Art. 614. 
    Potrivit art. 606 NCPC, hotărârea arbitrală comunicată este definitivă și obligatorie. Consecința celui din urmă caracter este că partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea arbitrală este obligată să se supună dispozițiilor acesteia. 
    Executarea are loc în mod voluntar, de îndată ce hotărârea arbitrală a fost comunicată sau în termenul fixat de tribunalul arbitral în acest scop. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Căile de atac
Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Contestația privind tergiversarea procesului
Dispoziții generale
Dispoziții speciale
Dispoziții generale
Convenția arbitrală
Tribunalul arbitral
Procedura arbitrală
Desființarea hotărârii arbitrale
Executarea hotărârii arbitrale
Arbitrajul instituționalizat
Dispoziții generale
Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului
Executarea silită directă
Procedura divorțului
Procedura punerii sub interdicție judecătorească
Procedura de declarare a morții
Măsuri asigurătorii și provizorii
Procedura partajului judiciar
Procedura ordonanței președințiale
Reviste:
O problematică aparte privind încuviințarea executării silite la granița dintre decizia de neconstituționalitate și noul context legislativ
Discuții în legătură cu inutilitatea învestirii cu formulă executorie a hotărârii arbitrale
Impreviziunea în contractele de comerț internațional
Contestația privind lămurirea întinderii, înțelesului și aplicării unei hotărâri arbitrale
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine - New York, 10.06.1958 - 60 de ani de la adoptare
Considerații privind suspendarea executării silite până la soluționarea acțiunii de fond având ca obiect desființarea titlului executoriu
Soluționarea litigiilor pe calea arbitrajului, alternativă viabilă la justiția de stat
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...