Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale procesului civil

TITLUL PRELIMINAR Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil -
CAPITOLUL I
Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă Reviste (1)

Obiectul și scopul Codului de procedură civilă

Art. 1. - Practică judiciară (6), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabilește regulile de competență și de judecare a cauzelor civile, precum și cele de executare a hotărârilor instanțelor și a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiției în materie civilă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (16)

(2) În înfăptuirea justiției, instanțele judecătorești îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăților fundamentale, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, aplicarea legii și garantarea supremației acesteia. Practică judiciară (3), Reviste (9)

Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă

Art. 2. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (93), Reviste (7), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Dispozițiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă. Practică judiciară (3), Reviste (4)

(2) De asemenea, dispozițiile prezentului cod se aplică și în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziții contrare. Jurisprudență (2), Practică judiciară (84), Reviste (7), Doctrină (1)

Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului

Art. 3. - Practică judiciară (11), Reviste (9), Doctrină (3)

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozițiile privind drepturile și libertățile persoanelor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Practică judiciară (5), Reviste (5)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și prezentul cod, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care prezentul cod conține dispoziții mai favorabile. Practică judiciară (1)

Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

Art. 4. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (18), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul părților. Practică judiciară (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...