Dispoziții speciale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Competența teritorială CAPITOLUL IV Incidente procedurale privitoare la competența instanței

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești -
CAPITOLUL III
Dispoziții speciale

Regimul regulilor de competență

Art. 122. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (261), Reviste (6), Doctrină (3)

Reguli noi de competență pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod.

Cereri accesorii, adiționale și incidentale

Art. 123. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (49), Reviste (11), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Cererile accesorii, adiționale, precum și cele incidentale se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute la art. 120. Jurisprudență (1), Practică judiciară (229), Reviste (9)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și atunci când competența de soluționare a cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secții specializate sau a unui complet specializat. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(3) Când instanța este exclusiv competentă pentru una dintre părți, ea va fi exclusiv competentă pentru toate părțile. Practică judiciară (9), Reviste (2)

Apărări și incidente procedurale

Art. 124. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Instanța competentă să judece cererea principală se va pronunța și asupra apărărilor și excepțiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale și care, potrivit legii, sunt de competența exclusivă a altei instanțe. Reviste (3)

(2) Incidentele procedurale sunt soluționate de instanța în fața căreia se invocă, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (1)

Cererea în constatare

Art. 125. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Doctrină (3)

În cererile pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept, competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului.

Alegerea de competență

Art. 126. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (63), Reviste (9), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Părțile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, și prin declarație verbală în fața instanței ca procesele privitoare la bunuri și la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanțe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul când această competență este exclusivă. Jurisprudență (5), Practică judiciară (62), Reviste (4)

(2) În litigiile din materia protecției drepturilor consumatorilor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, părțile pot conveni alegerea instanței competente, în condițiile prevăzute la alin. (1), numai după nașterea dreptului la despăgubire. Orice convenție contrară este considerată ca nescrisă. Jurisprudență (7), Practică judiciară (28), Reviste (5)

Competența facultativă

Art. 127. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (159), Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (2)

(1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (148), Reviste (7)

(2) În cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Practică judiciară (17), Reviste (4)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (101), Reviste (6)

Incidente privind arbitrajul

Art. 128. - Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (3)

Competența ce revine instanțelor judecătorești în legătură cu incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod aparține în toate cazurile tribunalului în circumscripția căruia are loc arbitrajul.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...