Curgerea termenului Prelungirea acestuia | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Termenele procedurale -
Curgerea termenului. Prelungirea acestuia

Art. 184. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (13)

(2) Se consideră că actul a fost comunicat părții și în cazul în care aceasta a primit sub semnătură copie de pe act, precum și în cazul în care ea a cerut comunicarea actului unei alte părți. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Termenul procedural nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă mai înainte, se întrerupe față de cel lipsit de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă, cât timp nu a fost desemnată o persoană care, după caz, să îl reprezinte sau să îl asiste. Jurisprudență

(4) Termenul procedural se întrerupe și un nou termen începe să curgă de la data noii comunicări în următoarele cazuri: Jurisprudență

1. când a intervenit moartea uneia dintre părți; în acest caz, se face din nou o singură comunicare la ultimul domiciliu al părții decedate, pe numele moștenirii, fără să se arate numele și calitatea fiecărui moștenitor;

2. când a intervenit moartea reprezentantului părții; în acest caz, se face din nou o singură comunicare părții.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Principiu de bază. Textul pe care îl comentăm se referă la punctul de pornire atermenului de procedură, spre deosebire de art. 182 noul C. proc. civ., care determină momentul final, adică de împlinire atermenului. Într-o succesiune firească poate ar fi fost mai potrivit ca legiuitorul să inverseze cele două articole, cel anterior menționat și cel comentat, în sensul reglementării mai întâi apunctului de plecare atermenului de procedură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regula instituită de alin. (1) stabilește că termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură. De la această normă, noul C. proc. civ. cunoaște și derogări. Astfel, în anumite situații, termenul pentru exercitarea unei căi de atac curge de la pronunțare, cum este cazul ordonanței președințiale, art. 999 stabilind că apelul se formulează în 5 zile de la pronunțare. Reglementări similare găsim și în materia atacării încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție [art. 64 alin. (4) noul C. proc. civ.], în materia asigurării probelor [art. 361 alin. (2) noul C. proc. civ.] sau în materie de perimare, când această cerere este admisă [art. 421 alin. (2) noul C. proc. civ.] etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Momentele de la care încep să curgă termenele procedurale. Punctul de plecare a termenului este reprezentat, ca regulă, de momentul comunicării actului de procedură, dacă legea nu prevede în mod expres un alt moment. 
    Data comunicării este aceea menționată în dovada de înmânare sau în procesul-verbal întocmit de agentul procedural, aceasta neputând fi completată, în lipsă de mențiune, cu probe extrinseci. Infirmarea datei comunicării poate fi realizată exclusiv prin procedura înscrierii în fals. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    primirea de către parte, sub semnătură, aunei copii de pe act [art. 184 alin. (2) C. proc. civ..]; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    primirea de către parte, sub semnătură, aunei copii de pe act [art. 184 alin. (2) C. proc. civ..]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Constatarea existenței sau inexistenței unui drept
Calitatea procesuală
Legitimarea procesuală a altor persoane
Transmiterea calității procesuale
Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi
Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Stabilirea termenelor
Calculul termenelor
Împlinirea termenului
Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Curgerea termenului Prelungirea acestuia
Nerespectarea termenului Sancțiuni
Repunerea în termen
Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului Sancțiuni
Alte cazuri de sancționare
Despăgubiri pentru amânarea procesului
Stabilirea amenzii și despăgubirii
Cererea de reexaminare
Subiectele contestației și motivele ei
Retragerea contestației
Forma contestației Procedura înaintea instanței care judecă procesul
Reviste:
Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (și recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenței
Calitatea procesuală a executorului judecătoresc în fața instanței de executare
Calitatea procesuală a executorului judecătoresc în fața instanței de executare
O problematică aparte privind încuviințarea executării silite la granița dintre decizia de neconstituționalitate și noul context legislativ
Restituirea prin instanță a imobilelor preluate abuziv
Desființarea unui înscris (art. 549^1 C. pr. pen.) - caz de nulitate absolută sau sancțiune de sine stătătoare?
Se poate comunica legal prin e-mail o decizie de concediere?
ÎCCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin poșta electronică
26. Decizia nr. 34 din 24 octombrie 2016 în dosarul nr. 2436/1/2016
I. Prin Decizia nr. 34/2016
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...