Comunicarea întâmpinării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sesizarea instanței de judecată - Întâmpinarea -
Comunicarea întâmpinării

Art. 206. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Întâmpinarea se comunică reclamantului, dacă legea nu prevede altfel. Jurisprudență

(2) La întâmpinare se va alătura același număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, precum și un rând de copii pentru instanță. Dispozițiile art. 149 alin. (1), (3) și (4) și ale art. 150 sunt aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul consacră regula firească și potrivit căreia întâmpinarea se comunică reclamantului. Ea se depune în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare plus un exemplar pentru instanță. Codul anterior de procedură civilă nu prevedea formalitatea comunicării întâmpinării. 
    Instanța supremă a considerat însă, din perspectiva dreptului la un proces echitabil, că toate cererile trebuie comunicate părților, pentru ca acestea să-și poată exercita efectiv dreptul la apărare (I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 9862/2009, www.scj.ro). Așa fiind, noua reglementare procesuală este binevenită, fiind în concordanță evidentă cu imperativele dreptului la un proces echitabil (I. Leș, Tratat de drept procesual civil, vol. I, 2014, p. 637-638). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    De regulă, astfel cum impune art. 206 noul C. proc. civ., întâmpinarea trebuie comunicată reclamantului, în condițiile art. 201 noul C. proc. civ. sau, dacă legea prevede altfel, printr-o altă modalitate. Această regulă are menirea de a face să fie respectate două principii fundamentale ale procesului civil, anume dreptul la apărare (art. 13 noul C. proc. civ.) și principiul contradictorialității (art. 14 noul C. proc. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Comunicarea întâmpinării. Spre deosebire de Codul de procedură civilă anterior, noua reglementare prevede în mod expres obligativitatea comunicării întâmpinării, dacă legea nu prevede altfel. Aceasta se comunică reclamantului în condițiile art. 201 alin. (2) NCPC, reclamantul având obligația, la rândul său, să formuleze răspuns la întâmpinare. 
    Prin excepție de la regula comunicării întâmpinării, de pildă, art. 204 alin. (1) teza finală NCPC prevede că întâmpinarea la cererea adițională nu se va comunica reclamantului, urmând ca aceasta să fie cercetată prin consultarea dosarului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Nulitatea cererii
Timbrarea cererii
Cumulul de cereri
Înregistrarea cererii
Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Fixarea primului termen de judecată
Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Măsuri pentru pregătirea judecății
Modificarea cererii de chemare în judecată
Scopul și cuprinsul întâmpinării
Comunicarea întâmpinării
Întâmpinarea comună
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Noțiune și condiții
Disjungerea cererii reconvenționale
Scopul judecării procesului
Locul judecării procesului
Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Continuitatea instanței
Ordinea judecării proceselor
Atribuțiile președintelui completului de judecată
Reviste:
Intervenție forțată. Apel împotriva unei încheieri interlocutorii . Imunitatea de jurisdicție a organismelor internaționale, inclusiv a membrilor și reprezentanților Comisiei Europene în statele membre. Rolul și atribuțiile instituțiilor internaționale raportat la procesele private. Inadmisibilitatea chemării în judecată a Comisiei Europene în temeiul prevederilor art. 68 și urm. din Codul de procedură civilă
Dreptul la acțiune în obligațiile plurale*/Le droit à l'action dans les obligations plurielles/Right to action in joint & several obligations
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
Modele:
Întâmpinarea la cererea de recurs
;
se încarcă...