Comunicarea hotărârii | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura arbitrală - Hotărârea arbitrală -
Comunicarea hotărârii

Art. 605. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Hotărârea arbitrală va fi comunicată părților în termen de cel mult o lună de la data pronunțării ei.

(2) La cererea oricăreia dintre părți, tribunalul arbitral îi va elibera o dovadă privind comunicarea hotărârii, în condițiile alin. (1).

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Hotărârea arbitrală se comunică părților în termen de cel mult o lună de la data pronunțării ei. Comunicarea este o operație procedurală importantă, devreme ce producerea efectelor proprii hotărârii arbitrale este condiționată de realizarea acestei obligații a tribunalului arbitral. 
    Legea nu determină sancțiunea necomunicării hotărârii sau a comunicării cu întârziere. Este evident, astfel cum am precizat deja, că în lipsa comunicării hotărârea arbitrală nu-și poate produce efectele sale firești. Pe de altă partea, necomunicarea în termen nu poate afecta valabilitatea hotărârii arbitrale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În materie de comunicare a hotărârii arbitrale, această procedură conține prevederi derogatorii de la dreptul comun, în sensul că hotărârea arbitrală va trebui comunicată părților într-un termen de 30 de zile de la momentul pronunțării ei. Art. 426 alin. (5), art. 427 alin. (1) noul C. proc. civ., care fixează regulile în materie de comunicare a hotărârilor judecătorești, impun instanțelor ca redactarea hotărârii să se facă în 30 de zile, comunicarea urmând să aibă loc de îndată ce s-a redactat hotărârea. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Odată pronunțată hotărârea, arbitrii au la dispoziție un termen de o lună pentru redactarea acesteia și comunicarea către părți. Hotărârea poate fi redactată în unul sau mai multe exemplare originale, părților fiindu-le comunicat un original sau o copie conformă cu originalul. De asemenea, hotărârea poate fi comunicată și reprezentantului părții. 
    Comunicarea hotărârii arbitrale are loc din oficiu și se efectuează potrivit art. 577 alin. (1) teza I NCPC, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, de către persoana desemnată cu această operațiune. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cheltuielile arbitrale
Onorariul arbitrilor
Plata anticipată a cheltuielilor
Verificarea cheltuielilor
Plata onorariilor
Regularizarea cheltuielilor
Soluționarea litigiului
Deliberarea și pronunțarea
Hotărârea arbitrală
Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Comunicarea hotărârii
Efectele hotărârii arbitrale
Păstrarea dosarului
Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Organul de executare
Modalități de executare
Legalitatea executării silite
Rolul statului în executarea silită
Rolul activ al executorului judecătoresc
Obligațiile susceptibile de executare silită
Veniturile și bunurile supuse executării
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...