Competența teritorială alternativă | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Pluralitatea de pârâți Cereri în materie de tutelă și familie

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL II Competența teritorială -
Competența teritorială alternativă

Art. 113. - Jurisprudență (3), Practică judiciară (38), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) În afară de instanțele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente: Practică judiciară (6), Reviste (2)

1. instanța domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiației; Practică judiciară (6), Reviste (3)

2. instanța în a cărei circumscripție domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligația de întreținere, inclusiv cele privind alocațiile de stat pentru copii; Practică judiciară (28), Reviste (1), Doctrină (1)

3. instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligației, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui contract; Jurisprudență (2), Practică judiciară (67), Reviste (3)

4. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locațiune a imobilului; Practică judiciară (3), Reviste (1)

5. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

6. instanța locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract de transport; Practică judiciară (2), Reviste (1)

7. instanța locului de plată, în cererile privitoare la obligațiile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare; Practică judiciară (7), Reviste (1)

8. instanța domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (25), Reviste (4)

9. instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligațiile izvorâte dintr-o asemenea faptă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (46), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Când pârâtul exercită în mod statornic, în afara domiciliului său, o activitate profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau altele asemenea, cererea de chemare în judecată se poate introduce și la instanța în circumscripția căreia se află locul activității respective, pentru obligațiile patrimoniale născute sau care urmează să se execute în acel loc. Practică judiciară (9), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...