Competența după materie și valoare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL II Părțile -
SECȚIUNEA a 5 a Asistența judiciară
SECȚIUNEA a 2 a Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL I Competența materială -
SECȚIUNEA 1
Competența după materie și valoare

Judecătoria

Art. 94. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență (3), Practică judiciară (342), Reviste (15), Doctrină (7), Modele (1), Referințe în cărți (2)

Judecătoriile judecă: Practică judiciară (5), Reviste (1)

1. în primă instanță, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: Practică judiciară (46), Reviste (4)

a) cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel; Jurisprudență (3), Practică judiciară (316), Reviste (16), Doctrină (1)

b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii; Modificări (1), Reviste (2)

c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spații aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum și cele privind raporturile juridice stabilite de asociațiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz; Jurisprudență (1), Practică judiciară (23), Reviste (2)

d) cererile de evacuare; Practică judiciară (9)

e) cererile referitoare la zidurile și șanțurile comune, distanța construcțiilor și plantațiilor, dreptul de trecere, precum și la orice servituți sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părți ori instituite pe cale judecătorească;

f) cererile privitoare la strămutarea de hotare și cererile în grănițuire; Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

g) cererile posesorii; Practică judiciară (1)

h) cererile privind obligațiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe; Practică judiciară (32), Reviste (5), Doctrină (1)

i) cererile de declarare judecătorească a morții unei persoane; Practică judiciară (145), Reviste (8), Doctrină (1)

j) cererile de împărțeală judiciară, indiferent de valoare; Jurisprudență (1), Practică judiciară (221), Reviste (11), Doctrină (1)

k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (14), Practică judiciară (407), Reviste (22), Doctrină (2)

2. căile de atac împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege; Practică judiciară (16), Reviste (1)

3. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Practică judiciară (116), Reviste (3)

Tribunalul

Art. 95. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență (4), Practică judiciară (83), Reviste (6), Doctrină (5), Referințe în cărți (3)

Tribunalele judecă: Jurisprudență (2), Practică judiciară (36), Reviste (1)

1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (9), Practică judiciară (310), Reviste (18), Doctrină (1)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii în primă instanță; Practică judiciară (152), Reviste (7), Comentarii expert (1)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Modificări (1), Practică judiciară (9), Reviste (2)

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor. Jurisprudență (2), Practică judiciară (95), Reviste (1)

Curtea de apel

Art. 96. - Legislație conexă (3), Practică judiciară (178), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Curțile de apel judecă: Practică judiciară (10), Reviste (1)

1. în primă instanță, cererile în materie de contencios administrativ și fiscal, potrivit legii speciale; Admis recurs în interesul legii (1), Practică judiciară (41), Reviste (7)

2. ca instanțe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în primă instanță; Practică judiciară (58), Reviste (5)

3. ca instanțe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege; Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (69), Reviste (8)

4. orice alte cereri date prin lege în competența lor.

Înalta Curte de Casație și Justiție

Art. 97. - Legislație conexă (3), Practică judiciară (213), Reviste (4), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă: Jurisprudență (1), Practică judiciară (74)

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel, precum și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege; Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (213), Reviste (7)

2. recursurile în interesul legii; Practică judiciară (1)

3. cererile în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept; Practică judiciară (3)

4. orice alte cereri date prin lege în competența sa. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (16)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...