Cererile în materie imobiliară | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Cererea privind prestații succesive Cererile în materie de moștenire

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL I Competența materială - SECȚIUNEA a 2-a Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță -
Cererile în materie imobiliară

Art. 104. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) În cererile având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determină în funcție de valoarea impozabilă, stabilită potrivit legislației fiscale. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (2), Reviste (2)

(2) În cazul în care valoarea impozabilă nu este stabilită sunt aplicabile dispozițiile art. 98.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...