Cererea formulată prin reprezentant | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Înscrisurile anexate Cererea greșit denumită

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL IV Actele de procedură - CAPITOLUL I Forma cererilor -
Cererea formulată prin reprezentant

Art. 151. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (35), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (47), Referințe în cărți (1)

(1) Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată. Practică judiciară (7), Reviste (1)

(2) Avocatul și consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii. Practică judiciară (4)

(3) Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității sale. Jurisprudență (2), Practică judiciară (2)

(4) Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menționată împuternicirea lor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (2)

(5) Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociații, societăți ori alte entități fără personalitate juridică, înființată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiție. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...