Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența instanțelor judecătorești - Competența teritorială -
Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

Art. 109. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face și la instanța locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârșite de acesta. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul la care ne referim aici nu are un caracter cu totul inedit, în afara unei anumite formulări. De remarcat mai întâi că și în cazul persoanelor juridice principiul aplicabil este cel statuat de art. 107 noul C. proc. civ.. 
    Potrivit textului de mai sus cererea îndreptată împotriva unei persoane juridice de drept privat poate fi introdusă și la instanța locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, dar numai „pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului sau din fapte săvârșite de acesta”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Norma de competență înscrisă în art. 109 noul C. proc. civ. este aplicabilă numai în acțiunile civile având un caracter patrimonial pentru obligații născute sau care urmează să se execute la locul dezmembrămintelor fără personalitate juridică. Pentru alte obligații, competența teritorială se determină conform art. 107 alin. (1) noul C. proc. civ., deci cererea se va introduce la instanța în a cărei rază persoana juridică de drept privat își are sediul, în lipsa unei norme speciale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Pârât persoană juridică de drept privat. Competență alternativă. Această prevedere legală reglementează un caz de competență alternativă, interesând fie sediul principal al persoanei juridice de drept privat, potrivit regulii generale, fie sediul secundar al aceleiași persoane, de care se leagă obligațiile pretinse în sarcina pârâtului prin cererea de chemare în judecată. Alternanța este indusă prin prezența conjuncției "și". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Compunerea completului de judecată
Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării
Procedura de soluționare de către instanța superioară
Căi de atac
Incompatibilitatea altor participanți
Enumerare
Modalități de participare
Efecte față de titularul dreptului
Regula generală
Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Pluralitatea de pârâți
Competența teritorială alternativă
Cereri în materie de tutelă și familie
Cererile în materie de asigurări
Alegerea instanței
Cererile privitoare la imobile
Cererile privitoare la moștenire
Cereri privitoare la societăți
Reviste:
Modificările aduse în urma intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Competență. Acțiune în constatarea nulității absolute a unui contract de vânzare a unui imobil, încheiat de debitor anterior deschiderii procedurii insolvenței/Jurisdiction. The action for annulment of a property sale and purchase contract, concluded by the debtor prior to the initiation of the insolvency procedure
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...