Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL II Competența teritorială -
Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

Art. 109. - Practică judiciară (26), Reviste (3), Doctrină (3)

Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face și la instanța locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârșite de acesta. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...