Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA a V-a Despre executarea silită - TITLUL I Dispoziții generale - CAPITOLUL IV Efectuarea executării silite - SECȚIUNEA a 6-a Amânarea, suspendarea și restrângerea executării - Restrângerea executării -
← Art 702
CARTEA a V-a Despre executarea silită - TITLUL I Dispoziții generale - CAPITOLUL IV Efectuarea executării silite - SECȚIUNEA a 7-a Încetarea executării silite - Nulitatea executării silite -
Art 704 →

Art. 703. - Practică judiciară (19), Reviste (6), Doctrină (2), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Executarea silită încetează dacă: Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

1. s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii; Practică judiciară (6), Reviste (5), Hotărâri judecătorești

2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri; Practică judiciară (2), Reviste (3)

3. creditorul a renunțat la executare; Reviste (2)

4. a fost desființat titlul executoriu; Practică judiciară (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

5. a fost anulată executarea. Practică judiciară (4)

(2) În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt și în drept, cu menționarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului și debitorului. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 2, 3 și 5 executorul judecătoresc îi va remite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...