Asistența judiciară | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 4 a Reprezentarea părților în judecatăCARTEA I Dispoziții generale - TITLUL III Competența instanțelor judecătorești - CAPITOLUL I Competența materială -
SECȚIUNEA 1 Competența după materie și valoare

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL II Părțile -
SECȚIUNEA a 5-a
Asistența judiciară

Condiții de acordare

Art. 90. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (11), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Cel care nu este în stare să facă față cheltuielilor pe care le presupune declanșarea și susținerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale, poate beneficia de asistență judiciară, în condițiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.

(2) Asistența judiciară cuprinde: Reviste (1)

a) acordarea de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare prevăzute de lege; Puneri în aplicare (1)

b) apărarea și asistența gratuită printr-un avocat desemnat de barou;

c) orice alte modalități prevăzute de lege. Reviste (1)

(3) Asistența judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau numai în parte.

(4) Persoanele juridice pot beneficia de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în condițiile legii speciale. Puneri în aplicare (1)

Dispoziții speciale

Art. 91. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (3)

Dispozițiile cuprinse în legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau cauțiuni pentru cererile, acțiunile și orice alte măsuri luate în vederea administrării creanțelor fiscale rămân aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...