Art 92 Modalități de participare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL II Părțile - SECȚIUNEA a 5-a Asistența judiciară - Dispoziții speciale -
Art 91 Dispoziții speciale
CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public în procesul civil - Efecte față de titularul dreptului -
Art 93 Efecte față de titularul dreptului

CARTEA I Dispoziții generale - TITLUL II Participanții la procesul civil - CAPITOLUL III Participarea Ministerului Public în procesul civil - Modalități de participare -
Art. 92. -
Legislație conexă (1), Practică judiciară (2), Reviste (8), Doctrină (4), Modele (1), Referințe în cărți (3)

(1) Procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Reviste (9), Doctrină (2)

(2) Procurorul poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor și intereselor cetățenilor. Reviste (4), Doctrină (1)

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, participarea și punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii, sub sancțiunea nulității absolute a hotărârii. Reviste (2)

(4) Procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în cazurile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile legii. Practică judiciară (1), Reviste (6)

(5) Procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea persoanelor prevăzute la alin. (1). Reviste (1)

(6) În toate cazurile, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru și nici cauțiune. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...