Art 67 Judecarea cererii de intervenție accesorie | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Intervenția voluntară - Judecarea cererii de intervenție accesorie -
Art. 67. -
Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5)

(1) Judecarea cererii de intervenție accesorie nu poate fi disjunsă de judecarea cererii principale, iar instanța este obligată să se pronunțe asupra acesteia prin aceeași hotărâre, odată cu fondul. Jurisprudență

(2) Intervenientul accesoriu poate să săvârșească numai actele de procedură care nu contravin interesului părții în favoarea căreia a intervenit. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(3) După admiterea în principiu, intervenientul accesoriu poate să renunțe la judecarea cererii de intervenție doar cu acordul părții pentru care a intervenit.

(4) Calea de atac exercitată de intervenientul accesoriu se socotește neavenită dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a renunțat la calea de atac exercitată ori aceasta a fost anulată, perimată sau respinsă fără a fi cercetată în fond. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Este admisibil apelul declarat doar de către intervenientul accesoriu ? - Mădălina Moceanu
Apelul exercitat de către intervenientul accesoriu este neavenit dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac.
Extras din Decizia civila nr. 945/12.09.2016 , Curtea de Apel Timisoara, Secția litigii de muncă și asigurări sociale, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 61, 63-65, 67 C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modul de soluționare a intervenției accesorii. Intervenția accesorie se judecă odată cu cererea principală. Soluția nu este prevăzută expres de lege, astfel cum o face însă art. 66 alin. (1) noul C. proc. civ. cu referire la intervenția principală. Textul comentat precizează însă că instanța de judecată nu are posibilitatea de a dispune disjungerea intervenției accesorii de cererea principală. Soluția legii decurge din faptul că intervenția accesorie nu are ca obiect o pretenție proprie a intervenientului față de una dintre părți. Așa fiind, intervenția accesorie nu ar putea forma, în nicio împrejurare, obiectul unei judecăți distincte față de cererea principală. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de intervenția principală, intervenția accesorie se caracterizează printr-o stare de dependență față de cererea principală,fiind suspusă principiului accesorium sequitur principale; de aceea, intervenția accesorie nu poate avea o existență de sine stătătoare, fapt care are drept consecință și imposibilitatea disjungerii acesteia de cererea principală. 
    Soarta intervenției depinde de cererea principală. În cazul în care intervenția accesorie a fost încuviințată în principiu în apelul formulat de partea în favoarea căreia s-a intervenit, iar aceasta renunță la judecarea apelului, cererea de intervenție accesorie va fi respinsă ca rămasă fără obiect (Trib. București, Secția a IV-a civilă, decizia nr. 1595/1998, Culegere de practică judiciară civilă pe anul 1998, p. 209, apudM. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. I, ed. a II-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2008, p. 186, nota de subsol nr. 355). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
   1. Regula soluționării cererii de intervenție accesorie împreună cu cererea principală. În toate cazurile, cererea de intervenție voluntară accesorie se va soluționa împreună cu cererea principală, rațiunea acestei soluții legale rezidând în însăși natura cererii de simplă apărare, neexistând posibilitatea disjungerii sale, întrucât nu se poate crea un dosar distinct care să aibă ca obiect soluționarea unei apărări. Întrucât reprezintă o apărare în folosul uneia dintre părțile inițiale, admițând prin absurd că ar fi admisibilă, dispunerea măsurii disjungerii nici nu ar fi în interesul soluționării cererii principale, aceasta necesitând luarea în considerare a tuturor apărărilor formulate în proces. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 61, 63-65, 67 C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 57 Capacitatea procesuală de exercițiu
Art 58 Curatela specială
Art 59 Condiții de existență
Art 60 Regimul juridic al coparticipării procesuale
Art 61 Forme
Art 62 Intervenția principală
Art 63 Intervenția accesorie
Art 64 Procedura de judecată. Căi de atac
Art 65 Situația intervenientului
Art 66 Judecarea cererii de intervenție principală
Art 67 Judecarea cererii de intervenție accesorie
Art 68 Formularea cererii. Termene
Art 69 Comunicarea cererii
Art 70 Poziția terțului în proces
Art 71 Scoaterea pârâtului din proces
Art 72 Condiții
Art 73 Formularea cererii. Termene
Art 74 Procedura de judecată
Art 75 Condiții
Art 76 Formularea cererii. Termen
Art 77 Procedura de judecată
Reviste:
Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?/L’action oblique: une forme atypique de représentation?/Derivative action: an atypical form of representation?
Comentarii pe marginea modificărilor aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 (studiu revizuit și adăugit la 17 septembrie 2019)
Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?
Despre invocarea nelegalității unui act administrativ cu caracter individual direct în recurs
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Participarea terțelor persoane în procesele de partaj
11. Admisibilitatea acțiunii în contencios administrativ. Refuz nejustificat
11. Cerere de intervenție în procedura privind cererea de suspendare a executării unei hotărâri de consiliu local
Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată*, **
Cerere de intervenție în procedura reglementată de O.U.G. nr. 116/2009/Request for intervention in the procedure regulated by the Government Emergency Ordinance no. 116/2009
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a revizuită și adăugită. Vol. I. Art. 1-455
;
se încarcă...