Art 645 Părțile | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la executarea silită - Părțile -
Art. 645. -
Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Sunt părți în procedura de executare silită creditorul și debitorul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricând în cursul executării silite, potrivit legii. În acest caz, actele de executare îndeplinite până la data transmiterii calității procesuale produc efecte, în condițiile legii, față de succesorii în drepturi ai creditorului sau ai debitorului, după caz. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Părțile principale implicate în procedura de executare silită sunt creditorul și debitorul. Dreptul de a solicita declanșarea executării silite aparține persoanei căreia i s-a eliberat titlul executoriu, adică persoanei care a câștigat procesul, iar aceasta poartă denumirea de creditor, indiferent de poziția procesuală avută în cadrul litigiului. Partea obligată prin hotărâre sau prin alt titlu executoriu poartă denumirea de debitor, datornic sau urmărit. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alin. (1) se asigură de respectarea dreptului la apărare al părților, statuând în mod imperativ dreptul acestora de a asista personal sau prin reprezentant la efectuarea tuturor actelor de executare. Bineînțeles că, fiind tot ca o componentă a dreptului la apărare, părților va trebui să le fie permis să ia cunoștință de actele dosarului de executare și să obțină adeverințe și copii de pe aceste acte, certificate de executorul judecătoresc, pe cheltuiala părții interesate. Aceleași drepturi le au și alte persoane care justifică un interes ocrotit de lege. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Noțiunea de părți. Creditorul este subiectul activ al executării silite, în calitate de titular al unui drept(766) susceptibil de a fi valorificat prin executare silită, constatat printr-un titlu executoriu, în condițiile legii. 
    Debitorul este subiectul pasiv al executării silite. Acesta este ținut în baza titlului executoriu să execute obligația de a da, de a face sau de a nu face, corelativă dreptului creditorului și stabilită prin titlul respectiv. [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Calitatea de creditor și de debitor. Părțile în faza executării silite sunt creditorul - cel care urmărește să-și realizeze dreptul recunoscut prin dispozitivul hotărârii sau printr-un alt titlu executoriu și debitorul - cel care, prin același titlu a fost obligat față de creditor. 
    Calitatea de parte în executarea silită, respectiv aceea de creditor și, mai ales, de debitor, se stabilește în raport de titlul executoriu. Așa cum s-a reținut și în practică[1], "cadrul procesual, sub aspectul părților din faza judecării procesului, se păstrează și în faza executării silite, părțile devenind creditori și debitori, dar având aceeași identitate cu părțile procesului finalizat cu hotărârea ce constituie titlu executoriu. Dacă prin titlul executoriu nu s-au stabilit obligații în sarcina sucursalei, acesteia nu i se poate atribui calitatea de debitor" (iar nu societății-mamă, care figurează expres ca debitor potrivit titlului - n.n.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art 636 Titlurile executorii europene
Art 637 Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecătorești
Art 638 Alte titluri executorii
Art 639 Înscrisurile autentice notariale
Art 640 Titlurile de credit
Art 641 Învestirea cu formulă executorie
Art 642 Refuzul eliberării titlului executoriu
Art 643 Desființarea titlului executoriu
Art 644 Enumerare
Art 645 Părțile
Art 646 Drepturile părților
Art 647 Obligațiile părților
Art 648 Terții garanți
Art 649 Creditorii intervenienți
Art 650 Terții
Art 651 Instanța de executare
Art 652 Executorul judecătoresc
Art 653 Recuzarea și înlocuirea executorului judecătoresc
Art 654 Competența. Conexarea executărilor
Art 655 Concursul dintre executarea silită și executarea pornită de un creditor
Reviste:
1. Subrogația legală a codebitorului-plătitor în drepturile creditorului fiscal derivate dintr-un titlu executoriu reprezentat de o sentință penală. Regres (total) contra inculpatului-codebitor vinovat de săvârșirea faptei care a generat prejudiciul civil reparat. Încuviințarea executării silite a inculpatului-codebitor la cererea creditorului subrogat în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentința penală, fără a mai fi necesară o nouă acțiune în regres la instanța civilă
Executare silită împotriva terților garanți. Competență
Calitatea procesuală a executorului judecătoresc în fața instanței de executare
Calitatea procesuală a executorului judecătoresc în fața instanței de executare
Decizia nr. 26 din 16 aprilie 2018
Lipsa calității procesual pasive a terțului poprit. Modul de calcul al penalităților. Culpa cu privire la executarea de bunăvoie a titlului executoriu
Decizia nr. 572 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 644 alin. (1) și art. 645 alin. (1) din Codul de porcedură civilă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă și art. 1.155 alin. (2) din Codul civil, în sensul de a se stabili dacă există posibilitatea începerii executării silite a bunurilor moștenirii împotriva moștenitorilor acceptanți ai debitorului decedat, cât timp nu au fost stabilite cotele succesorale și calitatea de moștenitor a acestora în cadrul dezbaterii succesorale
Acțiunea oblică: o formă atipică de reprezentare?/L’action oblique: une forme atypique de représentation?/Derivative action: an atypical form of representation?
Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate?
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură civilă. Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2016
;
se încarcă...