Art 631 Domeniu de aplicare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Domeniu de aplicare -
Art. 631. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Executarea silită poate fi pornită împotriva oricărei persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau de drept privat, cu excepția acelora care beneficiază, în condițiile legii, de imunitate de executare. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dispozițiile prezentei cărți constituie dreptul comun în materie de executare silită, indiferent de izvorul sau de natura obligațiilor cuprinse în titlul executoriu ori de calitatea juridică a părților. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul analizat consacră principiul fundamental potrivit căruia executarea silită poate fi declanșată împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat. De la această regulă există o singură excepție. Aceasta vizează doar debitorii care, în condițiile legii beneficiază de imunitate de executare. 
    Imunitatea de executare este acordată în considerarea persoanei, iar nu a bunurilor care sunt susceptibile de urmărire silită. Ea este concedată, în general, statelor și agenților lor diplomatici sau consulari, pe baza unor convenții sau tratate internaționale. Imunitatea de executare implică exceptarea de la urmărire a entităților și persoanelor cărora li se acordă un atare beneficiu (a se vedea B. Selejan-Guțan, L.M. Crăciunean, Drept internațional public, Ed. Hamangiu, București, 2008, p. 180). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul comentat reglementează sfera de aplicare a procedurii de executare silită, stabilind cu titlu general că executarea silită poate fi demarată împotriva oricărei persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau de drept privat. Prin urmare, textul legal nu face nicio diferențiere între debitorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat și persoanele juridice de drept public. De aceea, executarea silită trebuie să se desfășoare în condiții similare pentru toți debitorii, indiferent dacă este vorba despre Statul român sau organe ale sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Domeniul personal de aplicare. Regula este aceea că executarea silită poate fi pornită împotriva oricărei persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau de drept privat. Excepția de la regulă este de strictă interpretare și se referă la persoanele care beneficiază de imunitate de executare. 
    Potrivit alin. (1) al articolului analizat, oricine poate fi debitor, dar aceasta nu înseamnă că toate persoanele au calitatea de debitor raportat la un anumit titlu executoriu. Chiar și în cazul încălcării obligațiilor legale generale de a nu face, procesul și executarea silită se desfășoară doar în contradictoriu cu persoana sau persoanele care au încălcat obligația negativă. Executarea silită se efectuează împotriva debitorului concret dintr-un anumit titlu executoriu. [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Regulă. Textul art. 631 C. proc. civ. consacră regula conform căreia, poate avea calitatea de debitor în cadrul executării silite, orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat. 
   2. Excepții. Excepția de la această regulă o constituie categoria persoanelor care beneficiază de imunitate de jurisdicție și, împotriva cărora nu poate fi inițiată procedura execuțională. Prin urmare, persoanele care se bucură de imunitate de jurisdicție nu pot avea calitatea de debitori în cadrul executării silite. Această imunitate de executare vizează însă persoana lor, iar nu și bunurile acestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art 636 Titlurile executorii europene
Art 637 Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecătorești
Art 638 Alte titluri executorii
Art 639 Înscrisurile autentice notariale
Art 640 Titlurile de credit
Art 641 Învestirea cu formulă executorie
Reviste:
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
Formula executorie - între formalism și inutilitate
Formula executorie - între formalism și inutilitate/La formule executoire - entre formalisme et futilite/Enforceability - between formalism and futility
Este necesară încuviințarea executării silite a titlurilor executorii europene?
Decizia nr. 710 din 29 noiembrie 2016
Este necesară încuviințarea executării silite a titlurilor executorii europene?
Particularități ale executării hotărârilor judecătorești prin care se dispune repunerea angajatului în situația anterioară unei concedieri nelegale
Refuzul punerii în executare silită a unei hotărâri judecătorești prin care se dispune reintegrarea în funcția ocupată anterior concedierii în cadrul unei organizații internaționale. Imunitate de jurisdicție. Hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a drepturilor omului în cauza Kokashvili contra Georgiei
Clauze abuzive în contestația la executare. Repere procedurale de ordin intern și dreptul Uniunii/Clauses abusives dans l'opposition à l'exécution. Repères procéduraux internes et droit de l'Union/Unfair terms in enforcement proceedings. Procedural rules of domestic order and Union Law
Clauze abuzive în contestația la executare. Repere procedurale de ordin intern și dreptul Uniunii
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
;
se încarcă...