Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Veniturile și bunurile supuse executării -
Art. 629. -
Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)

(1) Veniturile și bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile și numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Bunurile supuse unui regim special de circulație pot fi urmărite numai cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Garanția comună. Textul reia, în întregime, dispozițiile art. 3713 C. proc. civ. din 1865.El are conotații diferite, principala fiind însă aceea de adetermina, într-o manieră generală, obiectul executării silite. Din acest punct de vedere, el nu reprezintă altceva decât oexpresie aprincipiului potrivit căruia întreaga avere adebitorului formează garanția comună acreditorilor (a se vedea D. Alexandresco, Explicațiunea teoretică și practică adreptului civil român, Atelierele Grafice Socec&Co., București, 1915, nota 1, p. 332). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Textul legal reprezintă o preluare a prevederilor art. 3713 C. proc. civ. din 1865. Anterior intrării în vigoare a noul C. civ., textul nu avea o relevanță aparte. Însă prevederile art. 2325 și 2329 noul C. civ. care permit, printr-o convenție între creditor și debitor, să se declare anumite bunuri insesizabile, respectiv inalienabile, dau nuanțe aparte alin. (1), prin faptul că anumite bunuri din patrimoniul debitoarei, fiind declarate convențional insesizabile, vor fi ferite de executarea silită. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Limitele executării silite. Deși executarea silită poate avea loc simultan și în oricare dintre forme, veniturile și bunurile debitorului pot fi supuse executării silite numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor și numai dacă sunt urmăribile. 
    Textul vine să apere drepturile debitorului care ar putea fi pus în situația de a-i fi urmărite simultan bunuri și venituri care, cumulate, depășesc cu mult valoarea creanței. Legea lasă executorului o marjă de apreciere cu privire la stabilirea bunurilor și veniturilor a căror urmărire este necesară și suficientă pentru realizarea creanței. Oricum, debitorul nemulțumit de urmărirea simultană a unor bunuri și venituri cu o valoare net superioară creanței executate poate formula contestație la executare. [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Obiectul urmăririi silite. Pentru realizarea dreptului creditorului din cuprinsul titlului executoriu, pot face obiect al urmăririi silite toate veniturile și bunurile debitorului, sub condiția ca acestea, pe de o parte, să fie urmăribile, pe de altă parte, urmărirea să se desfășoare în limitele obligației stipulate în titlul executoriu. Cu alte cuvinte, dreptul creditorului de a solicita executarea silită a bunurilor și veniturilor realizate de debitor cunoaște două limitări în sensul că, pot fi supuse executării silite doar acele bunuri și venituri care sunt urmăribile, iar urmărirea trebuie să se limiteze la realizarea dreptului creditorilor din titlul executoriu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art 636 Titlurile executorii europene
Art 637 Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecătorești
Art 638 Alte titluri executorii
Art 639 Înscrisurile autentice notariale
Reviste:
Incidente în cursul executării silite
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
Decizia nr. 710 din 29 noiembrie 2016
Executarea silită și reținerile din salarii
Cheltuieli de judecata. Culpa procesuala în contestatia la executare. Restituirea taxei de timbru
Executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori
Formula executorie - între formalism și inutilitate
Formula executorie - între formalism și inutilitate/La formule executoire - entre formalisme et futilite/Enforceability - between formalism and futility
10. Contract de credit. Acțiune în constatarea nulității absolute a unor clauze abuzive. Condiții de admisibilitate în raport cu interpretarea noțiunii de "consumator"
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
;
se încarcă...