Art 626 Rolul statului în executarea silită | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Rolul statului în executarea silită -
Art. 626. -
Reviste (16), Doctrină (4)

Statul este obligat să asigure, prin agenții săi, executarea în mod prompt și efectiv a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii, iar, în caz de refuz, cei vătămați au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    noul C. proc. civ. impune statului obligația de a asigura, prin agenții săi, executarea promptă și efectivă a titlurilor executorii. O atare obligație vizează nu numai dispozițiile cuprinse într-o hotărâre judecătorească, ci în orice alt titlu executoriu, indiferent de natura acestuia și de organul emitent. 
    Textul înlătură orice îndoială cu privire la obligațiile statului în aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii. Soluția era necesară, întrucât adeseori demersurile creditorului nu sunt suficiente pentru realizarea efectivă a dispozițiilor cuprinse într-un titlu executoriu. Ea intervine după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că statul are obligația de a asigura executarea promptă și efectivă a titlurilor executorii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În doctrina de specialitate s-a arătat că uneori este indispensabil concursul organelor forței publice a statului, față de atitudinea recalcitrantă a unor debitori (I. Leș, Legislația executării silite. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2007, p. 68). Dispozițiile art. 626 noul C. proc. civ. se referă la obligația pe care o au organele de poliție, de jandarmerie și a altor asemenea organe ale statului de a-și da concursul la îndeplinirea efectivă a executării silite. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Obligația statului. Rolul statului în executarea silită trebuie înțeles într-un sens mai larg decât acela de asigurare a cadrului normativ necesar desfășurării acestei activități. Codul de procedură civilă nu prevede că statul are un rol activ în executarea silită, dar stabilește în sarcina acestuia obligația pozitivă de a asigura, prin agenții săi, executarea în mod prompt și efectiv a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii. [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Obligația de a "veghea" și de a asigura realizarea drepturilor. Dispozițiile art. 626 C. proc. civ. consacră rolul și importanța statului în realizarea promptă și efectivă a punerii în executare a titlurilor executorii, instituind o obligație legală în sarcina acestuia de a "veghea" și de a asigura realizarea drepturilor consacrate prin titlurile executorii. 
   2. Obligația statului în reglementarea anterioară. Dacă în legislația anterioară o astfel de prevedere expresă nu exista, pe fondul unor numeroase condamnări ale statului român de către C.E.D.O., în care instanța de la Strasbourg a statuat asupra obligației ce incumbă statului de a asigura executarea promptă și efectivă a titlurilor executorii, legiuitorul român a înțeles să prevadă expres această obligație în cuprinsul art. 626 C. proc. civ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Art 636 Titlurile executorii europene
Reviste:
ÎCCJ: Executorul judecătoresc nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată dacă acesta a renunțat la cererea de validare a popririi ori cererea a fost respinsă de instanță
Încuviințarea executării silite privită prin lupa deciziilor Curții Constituționale
Termenul rezonabil din noul Cod de procedură civilă - exigență a procesului echitabil garantat de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Revolta Curții Constituționale împotriva Codului de procedură civilă
Examen comparativ asupra răspunderii patrimoniale a statului și a magistraților pentru erorile judiciare
Reflecții asupra unei recente decizii de neconstituționalitate în materia executării silite
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
Decizia nr. 710 din 29 noiembrie 2016
Încuviințarea executării silite privită prin lupa deciziilor Curții Constituționale
III. Decizia nr. 8/2016
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
;
se încarcă...