Art 625 Legalitatea executării silite | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Legalitatea executării silite -
Art. 625. -
Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Executarea silită se face cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate. Reviste (6)

(2) Este interzisă efectuarea de acte de executare de către alte persoane sau organe decât cele prevăzute la art. 623.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Legalitatea este un principiu de ordin constituțional. Potrivit art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală: „În România, respectarea Constituției, asupremației sale și alegilor este obligatorie”. Principiul este promovat și de art. 7 noul C. proc. civ.. 
    Textul comentat atrage atenția și asupra necesității respectării drepturilor părților și ale altor persoane interesate. El nu se adresează doar executorului judecătoresc sau instanței de executare, ci tuturor participanților la procedura de executare silită. De altfel, dispozițiile noul C. proc. civ. instituie obligații concrete în sarcina statului, apărților și aaltor organe și instituții în scopul realizării în condițiile legii adispozițiilor cuprinse într-o hotărâre judecătorească sau în orice titlu executoriu. În acest scop, legea îi conferă executorului judecătoresc și un rol activ (art. 627 noul C. proc. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Art. 625 noul C. proc. civ. reprezintă transpunerea, în materia executării silite, a principiului legalității procesului civil, reglementat de art. 7 noul C. proc. civ.. Procedura executării silite trebuie să asigure respectarea tuturor drepturilor materiale și procesuale ale părților și a altor persoane interesate, executorul judecătoresc fiind dator să manifeste imparțialitate față de ambele părți, în acest sens dispunând inclusiv prevederile art. 5 din Legea nr. 188/2000. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Principiul legalității executării silite este o aplicare particulară a principiului fundamental al legalității care guvernează procesul civil, consacrat de art. 7 NCPC. Legalitatea(715) este o stare de drept care constă în respectarea legii fundamentale și a celorlalte acte normative în vigoare de către toate persoanele fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat. Reiterarea acestui principiu în materia executării silite este utilă tocmai dacă se acceptă că nu întotdeauna executarea silită este o fază a unui proces civil(716). [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Principiul legalității. Principiul legalității guvernează atât activitatea de judecată a instanțelor, cât și activitatea organelor de executare investite de lege cu executarea hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii, fiind un principiu consacrat, în primul rând, de legea fundamentală, Constituția, care în cuprinsul art. 1 alin. (5) prevede că "în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie". Activitatea organelor de executare, prin raportare la prevederile art. 5 din Legea nr. 188/2000, "se înfăptuiește în condițiile legii, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților și ale altor persoane interesate", prevedere în deplin acord cu cea prevăzută în cuprinsul art. 625 C. proc. civ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Art 635 Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Reviste:
Principiul dreptului la apărare în cadrul executării silite
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
Principiul dreptului la apărare în cadrul executării silite
Executarea silită din România la 100 de ani de la Marea Unire: 1918-2018 (I)
Considerații privind determinarea cuantumului creanței izvorâte dintr-un contract de credit bancar în vederea încuviințării executării silite/Des considérations sur la détermination du montant de la créance résultant d’un contrat de prêt bancaire afin de constater la force exécutoire/Considerations regarding the determination of the amount of the debt arising from a bank loan agreement for the purpose of allowing enforcement
Executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori
Simplificarea regulilor de determinare a competenței instanțelor judecătorești
Analiza motivelor pentru care poate fi respinsă cererea de încuviințare a executării silite de către instanța de executare
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Admisibilitatea cererii de suspendare a executării silite
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
;
se încarcă...