Art 624 Modalități de executare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Modalități de executare -
Art. 624. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Executarea silită se efectuează prin:

1. urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau aparținând terților ținuți să răspundă, în condițiile legii, pentru obligațiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor; Jurisprudență

2. predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deținute fără drept de debitor;

3. alte măsuri prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul supuse exegezei de față este de o mare generalitate, împrejurare ce rezultă și din prevederile cuprinse la pct. 3 al primului său alineat. Marginal textul este intitulat modalitățile de executare. În mod incontestabil concordanța dintre denumirea sa și conținut este neîndoielnică. 
    Modalitățile clasice de executare sunt în număr de două: executarea silită directă și executarea silită indirectă. Textul nu se abate de la această soluție doctrinară (a se vedea S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silită, p. 49-59; I. Leș, Tratat de procedură civilă, ed. a 5-a, 2010, p. 49-50; E. Oprina, Executarea silită în procesul civil, p. 25-26). Executarea silită directă este aceea în cadrul căreia se urmărește predarea efectivă a bunurilor mobile sau imobile ce au format obiectul litigiului. De aceea, ea mai poartă și denumirea de executare în natură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Textul art. 624 noul C. proc. civ. reglementează modalitățile în care se poate realiza executarea silită. Sunt reglementate două modalități (pct. 1 și 2). Bineînțeles că enumerarea nu este exhaustivă, textul de lege indicând la pct. 3 că prin lege pot fi reglementate și alte modalități. 
    Prima ipoteză reglementată de textul legal este cea a lichidării bunurilor din patrimoniul debitorului sau din patrimoniul terților ținuți să răspundă pentru obligațiile debitorului, urmând ca sumele de bani rezultate din această lichidare să-i servească creditorului pentru acoperirea creanței sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Sub titulatura "modalități de executare", art. 624 NCPC enumeră urmărirea bunurilor debitorului sau a terților care răspund, conform legii, pentru neexecutarea obligațiilor debitorului, predarea bunurilor prevăzute în titlul executoriu și alte măsuri prevăzute de lege. 
    Sintagma "în condițiile legii" de la pct. 1 trebuie înțeleasă lato sensu, ceea ce înseamnă că include și convențiile legal încheiate, mai ales că acestea din urmă constituie, de cele mai multe ori, temeiul răspunderii terțului cu propriile bunuri pentru datoriile debitorului. [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Executarea silită directă și executarea silită indirectă. La fel ca în precedenta reglementare, și în actuala legiferare, executarea silită cunoaște două modalități, executarea silită directă și executarea silită indirectă. 
    În cuprinsul art. 624 C. proc. civ. sunt reglementate modalitățile de realizare a executării silite, respectiv: 
   a) urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau aparținând terților ținuți să răspundă, în condițiile legii, pentru obligațiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Art 634 Hotărârile definitive
Reviste:
Reflecții asupra modificărilor competenței teritoriale a executorului judecătoresc pentru înființarea popririi
Reflecții asupra modificărilor competenței teritoriale a executorului judecătoresc pentru înființarea popririi
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
;
se încarcă...