Art 623 Organul de executare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Scopul și obiectul executării silite - Organul de executare -
Art. 623. -
Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (4)

Executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepția celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene și bugetului Comunității Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    noul C. proc. civ. generează o adevărată revoluție în privința determinării competenței organelor de executare silită. Într-adevăr, textul recunoaște, după o perioadă de decenii, executorului judecătoresc plenitudine de competență în materia executării silite. În trecut, reglementările speciale au restrâns, în mod considerabil, plenitudinea de competență a executorilor judecătorești, împrejurare care a generat organizarea unor sisteme paralele de executare silită (a se vedea, cu privire la această problemă: I. Leș, Legislația executării silite, p. 61; M. Ducu, Existența și funcționarea Corpului Executorilor Bancari și a altor categorii de executori în România în paralel cu instituția executorului judecătoresc, în contradicție cu doctrina Uniunii Europene în materia executării silite, R.R.E.S. nr. 2/2005, p. 76-79; I. Vârgă, Rolul executorului judecătoresc – persoană de formație juridică europeană – în asigurarea și restabilirea ordinii de drept, R.R.E.S. nr. 2/2005, p. 40-41; a se vedea, pentru unele reflecții particulare, V. Mitea, în I. Deleanu, V. Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. III, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 239-242). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prin Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a Codului de procedură civilă s-au adus modificări inclusiv Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, alin. (1) al art. 1 din această lege fiind modificat prin încorporarea în textul său a art. 623 noul C. proc. civ.. 
    În ceea ce privește aplicarea în timp a art. 623 noul C. proc. civ., art. 4 din Legea nr. 76/2012 stabilește că prevederile art. 623 noul C. proc. civ. vor viza exclusiv acele executări silite începute după intrarea în vigoare a noul C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
   1. Precizări prealabile. Prin Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare s-au unificat diversele categorii de executori care aveau calitatea de organe de executare. 
    Astfel, executorilor aparținând corpurilor proprii de executori organizate de instituțiile de credit și alte entități care aparțin grupului acestora și care desfășoară activități financiare, de instituțiile financiare nebancare sau de instituțiile de credit cooperatiste, care desfășoară activitate de executor în cadrul acestora, li s-a dat posibilitatea de a dobândi calitatea de executori judecătorești după procedura și în condițiile legii(713). [ Mai mult... ] 

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
   1. Competența generală a executorilor judecătorești 
   1.1. Legea nr. 188/2000[1]. Dispozițiile art. 623 C. proc. civ. consacră regula generală conform căreia executarea silită se realizează doar prin intermediul executorului judecătoresc. Activitatea acestora este reglementată în cuprinsul Legii nr. 188/2000, care în cuprinsul art. 1 alin. (1) prevede că "executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepția celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene și bugetului Comunității Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel", dispoziție în deplin acord cu cea prevăzută în art. 623 C. proc. civ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Art 632 Temeiul executării silite
Art 633 Hotărârile executori
Reviste:
Critica reglementărilor paralele și contradictorii ale unor instituții juridice
Revolta Curții Constituționale împotriva Codului de procedură civilă
Analiza motivelor pentru care poate fi respinsă cererea de încuviințare a executării silite de către instanța de executare
Câteva reflecții asupra noii reglementări privitoare la insolvența persoanelor fizice
29. Decizia nr. 66 din 2 octombrie 2017 în dosarul nr. 1055/1/2017
Hotărârile CEDO - titluri executorii
Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
Considerații privind executorul fiscal
Opinii cu privire la unele propuneri legislative cu incidență în materia executării silite
4. Proces-verbal de contravenție. Titlul executoriu în ipoteza respingerii plângerii contravenționale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 66/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bacău - Secția a II-a civilă și de contencios administrativ și fiscal, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept
;
se încarcă...