Art 619 Regulile arbitrale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Arbitrajul instituționalizat - Regulile arbitrale -
Art. 619. -
Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat se adoptă de către conducerea acestuia potrivit normelor sale de funcționare stabilite prin actul de înființare.

(2) Prin desemnarea unui anumit arbitraj instituționalizat ca fiind competent în soluționarea unui anumit litigiu sau tip de litigii, părțile optează automat pentru aplicarea regulilor sale de procedură. Orice derogare de la această prevedere este nulă, afară numai dacă, ținând seama de condițiile speței și de conținutul regulilor de procedură indicate de părți ca fiind aplicabile, conducerea arbitrajului instituționalizat competent decide că pot fi aplicate și regulile alese de părți, stabilind dacă aplicarea acestora din urmă este efectivă sau prin analogie. Reviste (1)

(3) Dacă părțile nu au convenit altfel, se vor aplica regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat în vigoare la momentul sesizării acestuia. Jurisprudență

(4) Dreptul la apărare al părților în litigiu și contradictorialitatea dezbaterilor sunt garantate.

(5) În cazul arbitrajului organizat de o instituție permanentă, dosarul se păstrează la acea instituție.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Regulile de procedură ale unei instituții de arbitraj sunt adoptate de organismul în cadrul căruia funcționează instituția de arbitraj.
Rațiunea înființării instituțiilor de arbitraj este oferirea, cu titlu permanent, a unor servicii profesionale de arbitraj către părțile care doresc să-și rezolve litigiile prin această metodă. Arbitrii agreați de instituția de arbitraj au o cunoaștere foarte bună a regulamentului de arbitraj al respectivei instituții și aceasta constituie o premiză a unui arbitraj de calitate. De aceea, NCPC vine să pună în valoare acest beneficiu al instituției de arbitraj, instituind regula potrivit căreia opțiunea pentru o anumită instituție de arbitraj reprezintă în mod automat și opțiunea pentru regulamentul ei de procedură, orice derogare de la această regulă fiind sancționată cu nulitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Arbitrajul instituționalizat se caracterizează prin existența unor norme procedurale proprii în baza cărora se soluționează toate litigiile ce îi sunt supuse spre soluționare. Regulile de procedură se adoptă de către conducerea arbitrajului instituționalizat, în conformitate cu normele sale de funcționare. 
    Textul comentat instituie principiul potrivit căruia prin desemnarea unui anumit arbitraj instituționalizat ca fiind competent pentru soluționarea unui anumit litigiu sau tip de litigii, părțile optează automat pentru aplicarea regulilor sale de procedură. Cu alte cuvinte, de vreme ce părțile au hotărât să acceadă la un anumit arbitraj instituționalizat, ele au achiesat automat la aplicarea regulilor de procedură ale acestuia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Adoptarea regulilor de procedură arbitrală ale instituțiilor arbitrale permanente se realizează în condițiile stabilite prin actul de înființare al aceste instituții. Cu titlu de exemplu, indicăm prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, care stabilesc că regulile de procedură ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României se propun de către președintele Curții și se aprobă de către colegiul acesteia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Prin derogare de la art. 576 NCPC, potrivit căruia regulile de procedură aplicabile arbitrajului ad-hoc sunt stabilite de părți prin convenție sau de către arbitri, ca urmare a împuternicirii date de către părți, în cazul arbitrajului instituționalizat se aplică regulile de procedură proprii. Acestea sunt adoptate de conducerea arbitrajului instituționalizat, potrivit normelor sale de funcționare stabilite prin actul de înființare. Aceste norme de procedură se completează cu cele prevăzute de prezenta carte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...