Art 618 Arbitrii | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Arbitrajul instituționalizat - Arbitrii -
Art. 618. -
Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Arbitrajul instituționalizat poate întocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. Aceste liste nu au caracter obligatoriu.

(2) În cazul în care părțile nu se înțeleg asupra arbitrului unic ori când o parte nu numește arbitrul sau când cei 2 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, autoritatea de desemnare este președintele arbitrajului instituționalizat, afară numai dacă regulile de procedură ale acestuia sau părțile însele nu dispun altfel. Reviste (1)

(3) Organizațiile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru apărarea intereselor unei categorii profesionale nu pot să numească arbitri dintre membrii lor, în cazurile în care acestea sunt în litigiu cu terții.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Convenția arbitrală are un rol însemnat și în ceea ce privește desemnarea arbitrilor. Cu toate acestea, în practica arbitrajului instituționalizat s-a format obiceiul de a întocmi liste facultative cu persoane ce pot fi arbitri sau supraarbitri. Această facultate este statuată și în primul articol al textului comentat. 
    Arbitrii sunt numiți de părți potrivit convenției arbitrale. În cazul în care părțile nu se înțeleg asupra arbitrului unic ori când o parte nu desemnează arbitrul sau când cei doi arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, autoritatea de desemnare este președintele arbitrajului instituționalizat, cu excepția cazului în care regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat sau părțile însele dispun altfel. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Majoritatea instituțiilor de arbitraj permanent au întocmite liste cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitrii. Alin. (1) stabilește în mod univoc caracterul facultativ al acestor listecu arbitri, ceea ce presupune că părțile au posibilitatea de a alege alte persoane ca arbitri, însă cu respectarea prevederilor art. 558 și urm. noul C. proc. civ.. 
    Alin. (2) al art. 618 derogă de la prevederile art. 561 noul C. proc. civ. care stabilesc că, în caz de neînțelegere a părților asupra arbitrului unic sau când o parte refuză să numească arbitrul ori când cei doi arbitri numiți nu cad de acord asupra numirii supraarbitrului, numirea se face de către tribunalul în circumscripția căruia are loc arbitrajul. Astfel, textul art. 618 alin. (2) noul C. proc. civ. stabilește ca, în cazul alegerii arbitrajului instituționalizat, competența de numire a arbitrului sau a supraarbitrului, în caz de neînțelegere, cade în sarcina președintelui instituției de arbitraj permanent, afară numai dacă regulile de procedură ale acestuia sau părțile însele nu dispun altfel. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Venind în sprijinul celor care doresc să recurgă la arbitrajul instituționalizat, instituția pune la dispoziție liste cu arbitri și supraarbitri. Astfel, părțile pot alege arbitrii care activează în cadrul arbitrajului instituționalizat, având experiență în practica arbitrală, precum și o cunoaștere a regulilor procedurale ale tribunalului arbitral ales. 
    Modalitatea de numire și de înlocuire a arbitrilor este în mod obișnuit stabilită de regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat. În privința incompatibilității arbitrilor, suntem de părere că o derogare prin aceste regulamente proprii de la art. 562-563 NCPC apare ca fiind posibilă(697). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Reviste:
Rolul activ al judecătorului în contextul noului Cod de procedură civilă
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...