Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Arbitrajul instituționalizat - Alegerea arbitrajului instituționalizat -
Art. 617. -
Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) Părțile, prin convenția arbitrală, pot supune soluționarea litigiilor dintre ele unei anumite instanțe arbitrale aparținând arbitrajului instituționalizat.

(2) În caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Recurgerea la arbitrajul instituționalizat trebuie să fie stabilită de părți prin convenția arbitrală. Instituțiile de arbitraj recomandă părților interesate să recurgă la arbitraj o anumită clauză standard, pentru a fi introdusă în convenția arbitrală.
Principiul care guvernează arbitrajul instituționalizat în România, conținut de art. 617, alin. (2) NCPC, este principiul prevalenței convenției arbitrale asupra regulamentului instituției de arbitraj: în caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul determină rolul convenției arbitrale în alegerea arbitrajului instituționalizat. Drept urmare, autonomia de voință a părților joacă și în cadrul arbitrajului instituțional un rol decisiv în alegerea unei anumite „instanțe arbitrale”. 
    Potrivit celui de-al doilea alineat al textului analizat: „În caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală”. Textul dă întâietate convenției arbitrale în raport cu regulamentul arbitrajului instituționalizat. El confirmă faptul că în pofida regulamentului arbitrajului instituționalizat părțile sunt îndreptățite să aleagă și un set de reguli procedurale care să fie aplicate litigiului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Părțile pot stabili prin convenția arbitrală ca eventualele litigii apărute între ele să fie deduse judecății arbitrajului ad-hoc sau, după cum se întâmplă de cele mai multe ori, unei instanțe arbitrale instituționalizate. Alegerea arbitrajului instituționalizat comportă o serie de avantaje, cum ar fi existența regulamentelor arbitrale care reglementează în detaliu procedura de judecată, acestea permițând părților doar să facă trimitere la ele, fără a mai fi necesară detalierea în convenția arbitrală a tuturor regulilor după care ar urma să se desfășoare procedura arbitrală între părți, în caz de ivire a unui litigiu. Totodată, arbitrajul instituționalizat dispune de logistica necesară organizării tribunalului arbitral. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    La fel ca și în cazul arbitrajului ad-hoc, recurgerea la arbitrajul instituționalizat are loc în urma încheierii unei convenții arbitrale, în formele stabilite de art. 549 NCPC(695). 
    În cadrul anumitor arbitraje instituționalizate pot coexista mai multe instanțe arbitrale, specializate pe anumite domenii sau având aceeași competență materială, distincte însă din punct de vedere teritorial. În asemenea situații, precum și în altele în care între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite există discordanțe, se instituie prevalența convenției arbitrale(696). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Despre convenția arbitrală ca decizie de afaceri
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...