Art 614 Executarea de bunăvoie | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea hotărârii arbitrale - Executarea de bunăvoie -
Art. 614. -
Jurisprudență, Doctrină (2)

Hotărârea arbitrală se aduce la îndeplinire de bunăvoie de către partea împotriva căreia s-a pronunțat, de îndată sau în termenul arătat în cuprinsul acesteia.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul consacră un principiu declarativ în materie de executare silită a hotărârilor arbitrale, acela al executării lor de bunăvoie. În mod evident că un atare mod de executare este întotdeauna preferabil. În raporturile dintre profesioniști acest principiu ar trebui să fie aplicat cât mai des, fiind de natură să inspire încredere în instituția arbitrajului și să facă posibilă și o colaborare viitoare între părțile implicate în soluționarea unui litigiu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    COMENTARIU Art. 614. 
    Potrivit art. 606 NCPC, hotărârea arbitrală comunicată este definitivă și obligatorie. Consecința celui din urmă caracter este că partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea arbitrală este obligată să se supună dispozițiilor acesteia. 
    Executarea are loc în mod voluntar, de îndată ce hotărârea arbitrală a fost comunicată sau în termenul fixat de tribunalul arbitral în acest scop. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...