Art 612 Suspendarea executării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desființarea hotărârii arbitrale - Suspendarea executării -
Art. 612. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

Curtea de apel va putea suspenda executarea hotărârii arbitrale împotriva căreia a fost introdusă acțiunea în anulare. Dispozițiile art. 484 alin. (2) - (5) și (7) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Odată învestită cu soluționarea acțiunii, instanța competentă va putea dispune suspendarea executării hotărârii arbitrale. Este o soluție proprie căilor de atac și care poate fi dispusă, în condițiile legii, de instanța sesizată cu exercitarea controlului judiciar. Această dispoziție procedurală explică și ea, într-o anumită măsură, caracterul parțial jurisdicțional al acțiunii în anulare. 
    Suspendarea executării este o măsură deosebit de utilă și în cadrul procedurii arbitrale, întrucât poate împiedica prejudicierea părții față de care s-a pronunțat o hotărâre arbitrală nelegală. Măsura poate evita și imperativul repunerii părților în situația anterioară, în ipoteza admiterii acțiunii în anulare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Conform art. 635 noul C. proc. civ., hotărârile arbitrale pot fi puse în executare, chiar dacă sunt atacate cu acțiune în anulare. De aceea, textul supus discuției, prin trimiterea pe care o face la art. 484 noul C. proc. civ., permite părții să solicite suspendarea executării hotărârii arbitrale în aceleași condiții în care se dispune suspendarea hotărârii ce se atacă cu recurs. 
    Trebuie subliniat faptul că se face trimitere inclusiv la alin. (8) al art. 484 care prevede că, pentru motive temeinice, se poate reveni asupra măsurii suspendării. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    În cazul în care procedura executării silite a fost demarată, curtea de apel va putea suspenda, la cererea părții interesate, executarea hotărârii arbitrale. 
    Pentru evitarea producerii unor prejudicii până la soluționarea acțiunii în anulare, partea care solicită suspendarea va depune o cauțiune, potrivit art. 719 NCPC. 
    În privința procedurii suspendării devin aplicabile dispozițiile corespunzătoare de la recurs (art. 484 NCPC). Notăm însă deosebirea că suspendarea nu poate opera și de drept. În privința obligativității reprezentării părților de avocat, respectiv de consilier juridic, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 462 din 17 septembrie 2014, respectiv Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015, trimitem la comentariile de la art. 484. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Modele:
Acțiune în anularea hotărârii arbitrale
;
se încarcă...