Art 611 Termen de exercitare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desființarea hotărârii arbitrale - Termen de exercitare -
Art. 611. -
Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Acțiunea în anulare va fi introdusă la curtea de apel în termen de o lună de la data comunicării hotărârii arbitrale. Dacă s-a formulat o cerere potrivit art. 604, termenul curge de la data comunicării hotărârii sau, după caz, a încheierii prin care a fost soluționată cererea. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru motivul prevăzut la art. 608 alin. (1) lit. i), termenul este de 3 luni de la publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul comentat instituie, astfel cum este și firesc, un termen pentru exercitarea acțiunii în anulare. Acesta este de o lună, cu excepția celui de la lit. i), și începe să curgă de la data comunicării hotărârii arbitrale. 
    Care este natura acestui termen și cum se calculează? Sunt întrebări firești și care au conotații practice importante. Termenul de o lună este considerat de doctrină ca un termen imperativ (a se vedea M. Tăbârcă, Gh. Buta, op. cit., p. 1181; G.C. Frențiu, D.-L. Băldean, op. cit., p. 934). Drept urmare, nerespectarea acestui termen atrage după sine decăderea părții din dreptul de a exercita calea acțiunii în anulare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de vechea reglementare, noul C. proc. civ. indică și instanța la care se depune acțiunea în anulare, și anume curtea de apel în circumscripția căreia a avut loc arbitrajul. În C. proc. civ. din 1865 nu se regăsea o astfel de prevedere, părțile depunând acțiunea în anulare atât la tribunalul arbitral, cât și la curtea de apel competentă să judece această cale de atac. 
    Termenul în care poate fi exercitată acțiunea în anulare, pentru motivele enumerate la art. 608 alin. (1) lit. a)-h), este de o lună și începe să curgă de la data comunicării hotărârii arbitrale. Pentru motivul reglementat la lit. i), termenul este de 3 luni și va curge de la publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României. Dacă părțile formulează o cerere de îndreptare, lămurire sau completare a hotărârii arbitrale, termenul în care se va formula acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale va începe să curgă de la comunicarea hotărârii prin care a fost soluționată cererea de îndreptare, lămurire sau completare a hotărârii arbitrale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    În privința termenului de exercitare a acțiunii în anulare, acesta a rămas neschimbat în actuala reglementare. În schimb, au fost aduse clarificări în legătură cu momentul de la care el începe să curgă. Dacă punctul de pornire îl reprezintă, de regulă, comunicarea hotărârii, în cazul în care s-a cerut lămurirea, completarea(689) sau îndreptarea hotărârii, termenul începe să curgă de la comunicarea acestei hotărâri sau încheieri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 601 Soluționarea litigiului
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Îndreptare eroare materială privind temeiul de drept; modificarea/completarea temeiului de drept ar conduce la schimbarea hotărârii judecătorești. Posibilitatea de a obține rectificarea întinderii penalităților de întârziere se face doar pe calea recursului, iar nu pe calea îndreptării de eroare materială
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...