Art 610 Instanța competentă | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desființarea hotărârii arbitrale - Instanța competentă -
Art. 610. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Competența de a judeca acțiunea în anulare revine curții de apel în circumscripția căreia a avut loc arbitrajul.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
NCPC instituie regula potrivit căreia instanța de control al legalității arbitrajului este curtea de apel. Față de reglementarea anterioară (art. 365, alin. 1, coroborat cu art. 342 CPC 1865: instanța judecătorească imediat superioară instanței care, în lipsa convenției arbitrale, ar fi fost competentă să judece litigiul în fond, în primă instanță), soluția prezintă certe avantaje, legate de previzibilitatea juridică și de unificarea jurisprudenței, inclusiv prin consecința că toate recursurile în materia anulării hotărârii arbitrale vor fi soluționate de ÎCCJ.
Extras din lucrarea „Procedura arbitrală”, autor Tudor Chiuariu
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    noul C. proc. civ. a concedat competența de soluționare a acțiunilor în anulare îndreptate împotriva hotărârii arbitrale curților de apel. În reglementarea Codului de procedură civilă din 1865, competența de atribuțiune era recunoscută în favoarea instanței imediat superioare celei competente a soluționa incidentele privind arbitrajul. 
    Norma procedurală examinată are un caracter special în raport cu principiul potrivit căruia incidentele privind arbitrajul se judecă de către tribunal. Același caracter special îl au normele analizate și în raport cu cele din drept comun. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    COMENTARIU Art. 610. 
    Menținând regula anterioară (art. 365 CPC 1865), competența de a judeca acțiunea în anulare a fost atribuită în continuare instanței superioare celei competente în probleme de arbitraj, respectiv curtea de apel(688). 
    Este o competență specială, atribuită în conformitate cu prevederile art. 96 pct. 4 NCPC. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 600 Regularizarea cheltuielilor
Art 601 Soluționarea litigiului
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Reviste:
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
se încarcă...