Art 608 Acțiunea în anulare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desființarea hotărârii arbitrale - Acțiunea în anulare -
Art. 608. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Hotărârea arbitrală poate fi desființată numai prin acțiune în anulare pentru unul dintre următoarele motive: Reviste (6)

a) litigiul nu era susceptibil de soluționare pe calea arbitrajului; Jurisprudență, Reviste (3)

b) tribunalul arbitral a soluționat litigiul fără să existe o convenție arbitrală sau în temeiul unei convenții nule ori inoperante; Jurisprudență, Reviste (3)

c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenția arbitrală; Jurisprudență

d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile și procedura de citare nu a fost legal îndeplinită; Jurisprudență, Reviste (1)

e) hotărârea a fost pronunțată după expirarea termenului arbitrajului prevăzut la art. 567, deși cel puțin una dintre părți a declarat că înțelege să invoce caducitatea, iar părțile nu au fost de acord cu continuarea judecății, potrivit art. 568 alin. (1) și (2); Reviste (2)

f) tribunalul arbitral s-a pronunțat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat mai mult decât s-a cerut; Jurisprudență, Reviste (6)

g) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul și motivele, nu arată data și locul pronunțării ori nu este semnată de arbitri; Jurisprudență

h) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziții imperative ale legii; Jurisprudență, Reviste (3)

i) dacă, după pronunțarea hotărârii arbitrale, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției invocate în acea cauză, declarând neconstituțională legea, ordonanța ori o dispoziție dintr-o lege sau dintr-o ordonanță care a făcut obiectul acelei excepții ori alte dispoziții din actul atacat, care, în mod necesar și evident, nu pot fi disociate de prevederile menționate în sesizare.

(2) Nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotărârii arbitrale neregularitățile care nu au fost ridicate potrivit art. 592 alin. (1) și (3) sau care pot fi remediate pe calea prevăzută la art. 604. Jurisprudență

(3) Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi decât înscrisuri. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comentariu Expert - Tudor Chiuariu
Hotărârea arbitrală nu este supusă niciunei căi de atac, desființarea ei fiind posibilă numai prin mijlocul procedural al acțiunii în anularea hotărârii arbitrale .
Acțiunea în anularea hotărârii arbitrale poate fi exercitată doar pentru motivele expres și limitative prevăzute de lege. Cele nouă motive de anulare pot fi clasificate în patru categorii:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Motivele acțiunii în anulare. noul C. proc. civ. reglementează o singură cale de desființare a unei hotărâri arbitrale: acțiunea în anulare. Primul alineat al textului comentat este deosebit de precis, în această privință, și nu permite nicio altă interpretare. El dispune în mod categoric că „hotărârea arbitrală poate fi desființată numai prin acțiune în anulare (...)”. Aceasta înseamnă că împotriva hotărârii arbitrale este exclusă orice posibilitate de exercitare a căilor de atac din dreptul comun (a se vedea, de asemenea: I.C.C.J., Secția comercială, decizia nr. 3465/21.10.2010, B.C. nr. 6-7/2011, p. 39; C.S.J., Secția comercială, decizia nr. 799/28.05.1996, B.J.C.D. 1996, p. 339; a se vedea, în același sens, C.S.J., Secția comercială, decizia nr. 1264/18.07.1996, P.L.J. 1994-1997, p. 421; C.A. Galați, Secția comercială, și de contencios administrativ, decizia nr. 981/R/04.10.2002, C.J. nr. 11/2002, p. 51; C.A. București, sentința nr. 61/29.04.1998 și sentința nr. 64/06.04.2000, în Jurisprudența comercială arbitrală 1953-2000, editată de Camera de Comerț și Industrie a României și a municipiului București, 2002, p. 37; a se vedea, în sensul inadmisibilității revizuirii, I.C.C.J., Secția a II-a civilă, decizia nr. 2592/27.06.2013, www.juridice.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Note și Explicații. Art. 608. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Arbitrajul nu este alcătuit dintr-un sistem în sensul celui clasic, format dintr-o judecată pe fond, urmată de una sau mai multe căi de atac. Acesta reprezintă unul dintre motivele pentru care arbitrajul este preferat judecății, și anume lipsa sistemului căilor de atac, care pot întârzia mult soluționarea litigiului dintre părți. 
    Pe de altă parte, activitatea arbitrilor, finalizată prin hotărârea arbitrală, nu este ferită de strecurarea unor erori, omisiuni etc. Unele dintre acestea pot aduce atingere ordinii publice, bunelor moravuri sau dispozițiilor imperative ale legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 598 Verificarea cheltuielilor
Art 599 Plata onorariilor
Art 600 Regularizarea cheltuielilor
Art 601 Soluționarea litigiului
Art 602 Deliberarea și pronunțarea
Art 603 Hotărârea arbitrală
Art 604 Lămurirea, completarea și îndreptarea hotărârii
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Reviste:
Influența dreptului Uniunii Europene în arbitrajul internațional
MEMENTO: Înscrisurile neoficiale sunt titluri executorii numai dacă figurează în registrele publice
Acțiune în anularea hotărârii arbitrale. Aplicarea în timp a legii de procedură
Câteva observații asupra recursului în materia hotărârilor arbitrale
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Studiu de caz. Cazurile în care poate fi desființată hotărârea arbitrală
Îndreptare eroare materială privind temeiul de drept; modificarea/completarea temeiului de drept ar conduce la schimbarea hotărârii judecătorești. Posibilitatea de a obține rectificarea întinderii penalităților de întârziere se face doar pe calea recursului, iar nu pe calea îndreptării de eroare materială
Considerații despre ordinea publică de drept internațional privat român în materie contractuală
Condițiile revirimentului jurisprudențial
Standarde constituționale privitoare la procesul arbitral internațional
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
Modele:
Acțiune în anularea hotărârii arbitrale
;
se încarcă...